🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > háromváros
következő 🡲

háromváros: Cegléd, Kecskemét és Nagykőrös városoknak a török hódoltságban megszűnt vármegyei szervezetet helyettesítő együttműködése, melynek során pl. közös törvényszéket hoztak létre. - A 17. sz. 2. felében Ceglédet, majd Nagykőröst ért csapások miatt az együttműködés fölbomlott, a hódoltság megszűntével helyreállították a vm-t. A parasztság mezővárosi társad. fejlődésében iránymutató volt a ~, melyek a Duna - Tisza köze meghatározó települései lettek. 88

Hornyik János: Kecskemét város tört. 1-4. köt. Kecskemét, 1860-65. - Oppel Jenő: Cegléd a török alatt. Cegléd, 1908. - Nagykőrös város monográfiája. Szerk. Galgóczy Károly. Bp., 1896. - Petróczy Sándor: Cegléd település és népességtört. Bp., 1961. (Ceglédi füz. 11.) - Kecskemét (1368-1968). Szerk. Heltai Nándor. Kecskemét,1969.