🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hunyadi-Cillei egyezség
következő 🡲

Hunyadi-Cillei egyezség, 1448. jún. 18.: az 1445 nyara óta tartó belháború lezárása. - III. (Habsburg) Frigyes ném. kir. (ur. 1440-93) 1445. VI-VII: Sopron és Vas vm. várakat (pl. Szarvkőt és Kőszeget) foglalt el az 1441. V. 21: kötött 2 é. fegyverszünet ellenére, VIII. 8: elutasította (V.) László és a Sztkorona visszaadását, szövetségese, Cillei Ulrik (→Habsburg-Cillei szövetség) és vezére, a cseh Jan Vitovec elfoglalták a zágrábi ppség és az auránai perjelség szlavóniai birtokait (a harcokban elesett Tallóci Matkó horvát-szlavón bán [1436-45] és János auránai perjel is). 1446. I. 6: Cillei Ulrik szlavón bán kölcsönös segélynyújtási szerződést kötött Újlaki Miklós erdélyi vajdával (1441-58). IV-V: a rendek megbízásából Hunyadi János, akit (V.) László kiskorúsága idejére VI. 6: kormányzóvá választottak, 15.000 főnyi hadat vezetett a Cillei-birtokok ellen, XI-XII: Alsó-Au-ba III. Frigyes ellen. 1447. III: osztr. csapatok törtek a Ny-dunántúli vm-kbe, III. Frigyessel és VI. Albert osztr. hg-gel VI. 1: megkötötték a →regedei fegyverszünetet; Győr kivételével az elfoglalt várak a békekötésig a Habsburgoké maradtak. Hunyadi újabb, 1448. IV-i szlavóniai hadjárata után VI. 18: megkötötték a ~et, mely szerint Hunyadi László eljegyezte Cillei Ulrik leányát, Brankovics György szerb despota unokáját. Cillei és Brankovics elárulta II. Murád szultánnak (ur. 1421-44, 1446-51) Hunyadi készülő hadjáratát, melynek eredménye a 2. →rigómezei csata elvesztése lett. 88

Horváth M. III:2. - MTK I:267.

Hunyady Ferenc, gr., vitéz (Agárd, Fejér vm., 1895. ápr. 8.-Bp., 1966. máj. 30.): földbirtokos, országgyűlési képviselő. - A középisk-t Aradon végezte, 4 félévig a bpi tudegy., 2-2 félévig a bpi Keresk. Akad. ill. a Tudegy. Közgazd. Kar hallg-ja. Az I. vh-ban a cs. és kir. 7. huszárezred kadett őrmestere az É-i és D-i harctereken, 18 hónapig oláh hadifogságban; főhadnagyként szerelt le. 1918. XI: az összeomlás után agárdi birtokán gazdálkodott, majd bekapcsolódott a legitimista mozg-ba, éveken át a →Magyar Férfiak Szent Korona Szövetségének üv. aleln., a Nemzeti Összetartás Köre vez. tagja, a Kat. Népszöv. kormányzótanácsi tagja, nemzetk. és tud. o. főtitkára. 1927: a →Keresztény Gazdasági Párt programjával a móri ker. ogy. képviselője (miután Zichy János gr. e mandátumáról lemondott). 1930: kilépett a pártból, 1931: ismét e ker. képviselője pártonkívüli programmal, a Független Kisgazdapárthoz csatlakozott. 1935: nem szerzett mandátumot, birtokain gazdálkodott. 1939: a M. Élet Pártja programjával Székesfehérvár ogy. képviselője, amit a Közig. Bíróság formai hiba miatt megsemmisített. Az új választáson is megválasztották, képviselőségéről a ném. megszállás miatt 1944. IV: lemondott. - Évekig a Bpi Korcsolyázó Egylet eln., a városligeti műjégpálya egyik létesítője, a M. Athletikai Club vez. tagja. - M: Szétesett ország. Reg. Bp., 1937. 88

Ogy. alm. 1931:168. Arck.; 1940:202. Arck. - Gudenus I:585. - Gergely 1993:167.