🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hunya
következő 🡲

Hunya, Békés m.: plébánia a szeged-csanádi egyhm. endrődi esp. ker-ében. - A közs-et Endrőd ter-éből 1946: alakították Endrődszentlászló néven, 1947. II: kapta a ~ nevet. A pléb-t 1944: alapították. Tp-át Szt László tit-ra sztelték. Harangjait 1881: 35 cm átm. Hönig Frigyes, 1926: 75 cm átm. Szlezák László öntötte. - Plébánosai: Tóth Imre, 1957: Halápi József, 1958: Lengyel László. - Lakói 1983: 900 r.k., össz. 941; 1990: össz. 981. - 1948: 5 tanerős r.k. ált. isk-jában 260 tanuló. **

MKA 1984:556. - Patay 1982.

Hunya Dániel, SJ (Endrőd, 1900. ápr. 29.-Érd, 1957. nov. 6.): spirituális, főiskolai tanár. - A gyulai gimn-ban éretts., 1919. XI. 20: Feldkirchben lépett a r-be. 1921: Szegeden fil. hallg., 1924/25: Pécsett a Pius Gimn. internátusának pref-a. 1926-29: Innsbruckban teol-t végzett, 1928. VII. 31: Bpen sztelték pappá. Sokat betegeskedett, 1930: a kapornaki rház lakója. 1930. IX: a szegedi egyhm-közi szeminárium spirituálisa. A papok összetartására létrehozta a Szt Gellért Uniót s annak Cor Unum c. lapját. 1950-től kórházban és otthon ápolták. 1955: letartóztatták, de gyógyíthatatlan betegsége miatt hazaengedték. - M: A nyáj a pásztorért. A papok lelki segítése. Összeáll. Szeged, 1934. (Új kiad. 1943) - Uaz. Imarész. Összeáll. Uo., 1943. - Az isteni főpap nyomában. Elmélkedések. Kismarton, 1967. - Ker. élet. Uo., 1970. - Összeáll. a Papi Lelkiség 1944/48:2. és 17. sz-át. - Betűjele: H. D. (Papi Lelkiség) T.E.

Cat. SJ 1944:54. - ~ emlékfüz. Szerk. Marosi László. Bécs, 1961. - Gulyás XIV:718. - Borbándi 1992:505. - Pálos 1992:173. - KMJ II:9. (Gyulai Endre: ~); 21. (Varga László SJ: ~); 26. (Weissmahr Béla SJ: Jávai levél az emberformáló ~ról)