🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hugó
következő 🡲

Hugó, Avaloni, Karthauzi, Szt (Burgundia, 1140 k.-London, 1200. nov. 16.): püspök. - Villarbenoit-ban az ágostonos knk-ok nevelték, belépett r-jükbe. 1165 k. Chartreuse-ben tett látogatása után karthauzi lett. Pappá szent., 1175: a monostor gondnoka, fogadta a vendégeket és felügyelt a konverzusokra. Így találkozott Tarantasiai Péterrel, a későbbi Boldog V. Ince p-val (ur. 1276), és egy lovaggal, aki megismertette II. Henrik (ur. 1154-89) ang. kir-lyal. Canterburyi Szt Tamás haláláért engesztelésül Henrik 1170: ktorokat alapított s épített újjá, köztük a withamit is. 1179: ~ a kir. hívására Withambe jött és fölvirágoztatta a ktort. Szerz. élete és erényei miatt nagyra becsülte II. Henrik és utóda, I. (Oroszlánszívű) Richárd (ur. 1189-99) is. 1186: lincolni pp-ké választották. Az anyagilag és lelkileg leromlott egyhm-t talpra állította, újjászervezte a szegyh. isk-t. 1220: sztté avatták, elsőként a karthauziak közül. - Ü: nov. 17. **

KL II:335. - LThK V:515. - BS XII:765. - SzÉ 1988:584.

Hugó, Clunyi, Szt, OSB (Semur, 1024.-Cluny, 1109. ápr. 28.): apát. - Nagybátyja, auxerre-i Hugó pp. nevelte. 1038: belépett a clunyi bencés ktorba, melynek apátja (Szt) Odiló volt. 1044: szent. pappá. 1048: prior lett. 1049: békét közvetített III. Henrik cs. (ur. 1039- 56) és a payerne-i ktor között. Odiló halála, 1049. I. 1. után ~t apáttá választották, 1049. II. 22: a besançoni Hugó érs-től kapta az apátáldást. Több zsin-on vett részt Itáliában és Galliában, jelen volt az 1095. évi clermont-i zsin-on, melyen Szt II. Orbán p. (ur. 1088-99) meghirdette az első keresztes hadjáratot. - ~ apátsága alatt felújították és nagyobbították az apátsági tp-ot, melynek főoltárát II. Orbán p. (aki maga is Clunyben tett szerz. fogadalmat) 1095. X. 25: szentelte föl. A ktor építői a kivitelezésben és az építési tervben a róm. Szt Péter-bazilikához alkalmazkodtak. Közel egy évszázadon át Cluny hatást gyakorolt Burgundia, Dél-Fro. és a Pireneusi-fszg. építészetére. - ~ kormányzásának hosszú ideje alatt a clunyi rend fejlődésének tetőpontjára jutott. A clunyi apát ugyanis egy egész rend feje volt a szó mai értelmében, vagyis egy központosított és jogilag elismert egyh. szervezeté. ~ összefoglaltatta a rend érvényben levő szokásait és hagyományait, s ezekből tudomást szerezhetünk a bencés ktorok mindennapi életéről. Megalapította Marcigny ktorát, az első clunyi szellemű apácaktort. - ~ a nagy kk. apátok típusa volt, akinek életszentsége rendkívüli emberi adottságokkal párosult. A lojális diplomatában és Isten emberében egyaránt bízott VII. Gergely p. (ur. 1073-85) és IV. Henrik cs. (ur. 1056-1106), így ~ jelen lehetett az 1077. évi canossai kiengesztelődésnél. Elődeihez hasonlóan ~ is a pápaság megbízható támasza volt. Okos közbenjárásai a békét és az egységet veszélyeztető sok kisebb-nagyobb viszályt simítottak el. Ugyanakkor a rászorulók és nyomorgók jótevője volt, több csodás gyógyításáról is beszámoltak. - II. Callistus p. (ur. 1119-24) 1120. I. 1: avatta sztté. Ü: ápr. 29. Lázas betegségek ellen kérik oltalmát. - A m. néphagyományban ~ alakja összemosódott Grenoble-i Hugóéval. Napja (ápr. 12., másképp Száznap, mint nagyjából az év 100. napja) a kalendáriumban az indásnövényekre vetőnap, a baromfiültetésre üresnap. **

BS XII:752. - SzÉ 1988:241.

Hugó, Grenoble-i, Szt (Châteauneuf d'Isère, Fro., 1053.-Grenoble, 1132. ápr. 1.): püspök. - 1080: a római zsinaton simónia miatt letett pp. utódaként szentelte pp-ké Szt VII. Gergely p. (ur. 1073-85). Életét meghatározta az →invesztitúra-harc, melyben minden erejével támogatta a pápákat. Sikertelenségek miatt 1082: lemondott a ppségről, és Chaise-Dieu-ben belépett a bencés r-be. Pápai parancsra tért vissza a ppi székbe. 1084: ~ bocsátotta Szt Brúnó rendelkezésére Chartreuse ter-ét rendalapítás céljára. 1097-99: száműzetésben volt. - Amikor B. II. Orbán p. (ur. 1088-99) Fro-ban kihirdette az első keresztes hadjáratot, ~ sok lovagot nyert meg a szent vállalkozás céljára. 1130: ~ Puybe ment, hogy támogassa II. Ince (ur. 1130-43) törv-es pápa elismertetését. - Ösztönzésére állította össze Guigo prior a nagy karth. antifonáriumot és a regulát. ~ nevéhez fűződik a bencés Chalais priorátus és 2 ágostonos ktor megalapítása. Életrajzát Guigo prior II. Ince parancsára írta meg, s már 1134: sztté avatták. - Ü: ápr. 1. Fejfájás ellen hívják segítségül. **

BS XII:759. - SzÉ 1988:179.