🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Huendler
következő 🡲

Huendler Vitus, OCarm (†1467 után): fölszentelt püspök. - Ném. származású, Erzsébet özv. kirné udvarhölgyének, a koronarabló Kottaner Jánosnénak fivére. A ném. és m. kármelita rendtart. főnöke. Megfordult a pécsi rházban, megismerkedett Kálnói András pécsi pp-kel, aki ~t 200 arany ft évi fizetéssel helyettesévé fogadta és - Bunyitay szerint - 1447: fölsztelte. - 1448. III. 15: bizonyosan bodonyi cpp. Kinevezése után Pécsett lakott. Mint pécsi spp. 1449: széküresedés idején a kalocsai és bácsi egyhm-ben főpapi feladatokat végzett. Pécsi jövedelmét kevesellte, 1450: kérte Imre bácsi knk-ot, hogy Herceg Rafael vál. érs-nek ajánlja őt spp-ül. Több javadalma ellenére rendszeresen adósságokat csinált, elzálogosította főpapi jelvényeit, hazai és külf. főpapok spp-ének ajánlkozott. Janus Pannonius meghagyta spp. fizetését. Váradon 1465: Beckensloer spp-évé és h-évé fogadta. Hamarosan, majd 1467: ismét a boroszlói pp. spp-éül ajánlkozott. 1461: pécsi knk. és oltárjavadalmas, Barius Miklós pécsi pp. spp-eként említik. - Utóda é.n. Pál. T.E.

Schem. Qu. 1857:16, 56. - Bunyitay II:146. - Érdújhelyi 1899:23. - Eubel II:121. (9.)