🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Horváti
következő 🡲

Horváti, v. Abaúj-Torna vm. (Chorvatice, Szl.): g.k. parókia a v. munkácsi, majd eperjesi egyhm. felsőborsodi esp. ker-ében. - 1648: már létezett. Tp-át ismeretlen tit-ra sztelték. Mai Nagyboldogasszony tp-át 1765: építették. Kegyura 1880: gr. Zichy-Ferraris Bódog. Anyakönyvei 1760-tól. Anyanyelve 1880: rutén, m. - Lakói 1960: össz. 412, 53,3 %-a m.; 1991: össz. -, m.(-, -%); 2001: össz. 114, m. 87 (76,32%). - 1990: Kistompa része. **

Schem. Ep. 1903:150. - Gyurgyik 2002.

Horváti Pál, Horváth, Horváthi (†1394. jún. után?): megyéspüspök. - H. János macsói bán (1377-81) és valkói főispán fivére. A MA-ban 1379. II. 11-1386. VI. 10: zágrábi mpp. Alsáni Bálinttal együtt kötötte meg 1381. VIII. 24: Torinóban Velencével a békét, mely megerősítette Dalmácia m. koronához tartozását, s keresk. jogokat biztosított Velencében. A vágyott bíb. rangot nem kapta meg, ezért a nápolyi párthoz csatlakozott. Durazzói (Kis) Károlyt 1385. VIII: ~ hívta meg Mo. trónjára az összeesküvők nevében. A nápolyi párt egyik vez-je volt, 1387. II. 22: Kis Károly fia, László meghívására Nápolyba ment, s tárgyalásokat vezetett Nápolyi László kirsága érdekében. 1394. VI: Zsigmond csapatai bevették Dobor várát, a Horvátiak utolsó fészkét. ~t mint lázadót megfosztották ppségétől, száműzetésben halt meg. - Pecsétjének (90x55 mm) képe 1385: fölső része háromtengelyes, kétszintes építményben rendeződik. A fölső szint középső →tabernákulumában trónoló, ruhátlan Gyermekét jobb térdén tartó Madonna. Baloldalt a Madonna felé forduló, térdelő angyal, jobboldalt Szt Pál, kezében kard, köpenye tógaszerűen redőződik teste előtt. A középső teret sokszögű, az oldalsókat élre állított →baldachinok fedik. Az alsó szint középtengelyében, szegmens ívvel lezárt térben Szt István kir. trónoló alakja. A bal oldalon páncélba öltözött, lándzsát és keresztes pajzsot tartó vsz. Szt György, a jobb oldalon palástos, koronás, jogart és országalmát tartó kir., vsz. Szt László. Az építmény oldalához mérműves függelékek csatlakoznak. A képmező alsó csúcsában 2 címerpajzs közé illeszkedő fülkében ~ pp. balra forduló, térdelő alakja. A bal oldali címerpajzson sasszárny, a jobb oldalin jobbra néző állatfej. Körirata gyöngysoros keretben. - Utóda a MA-ban tévesen 1386. VI. 4: Szerecsen János. T.E.

EME XII:403. - Schem. Zagr. 1870:VIII. (36.) (1379-88: pp.); 1917:XV. (28.) - Gams 1873:387. (30.) (1379. IX. 2-1387: pp., utóda 1386: Johannes Boemus) - Matković 1888:XXI. (31.) - Eubel I:570. (s.v. Horváthy, 1379. IX. 2: pp.) - Pallas IX:387. - Margalits 1900:710. - MÉL I:752. - Jászay 1982:108. - MTK I:227. - Mályusz 1984:331. - Bodor 1984:53. (60.) - Kolarić 1995:141. (címerrel)