🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Horvát-kódex
következő 🡲

Horvát-kódex, 1522: 137 levél terjedelmű, magyar nyelvű kézirat. - A Nyulak szigeti domonkos apácakolostorban →Ráskai Lea másolta. Két prédikációt és egy noviciáknak szóló útmutatót tartalmaz. A Krisztus megtestesüléséről és Mária haláláról szóló prédikációk forrása →Temesvári Pelbárt Stellariuma, a reguláé Augsburgi Dávid Formula novitiorum c. művének első része. Feltehetően a kódexhez volt kötve eredetileg a →Krisztina-legenda is. A kéziratot Jankovich Miklós gyűjteményéből 1836: vásárolta meg a Nemz. Múz., jelzete az OSZK-ban MNy. 7. Nevét Toldy Ferenctől kapta, aki Horvát Istvánról, a régi magyar tört. és nyelv kutatójáról nevezte ~nek. - Kiadásai: ~. Kiad. Volf György. Bp., 1877. (Nyelvemléktár 6.) - ~. Kiad. Haader Lea-Papp Zsuzsanna. Bp., 1994. (Régi M. Kódexek 17.) M.E.

Szilády 1880. - ItK 1926:42. (Timár Kálmán: Adalékok kódexeink forrásaihoz)


Horvát-kódex: 137 levél terjedelmű, magyar nyelvű kézirat. – A Nyulak szigeti domonkos apácakolostorban 1522: →Ráskai Lea másolta, két prédikációt és egy noviciáknak szóló útmutatót tartalmaz. A Krisztus megtestesüléséről és Mária haláláról szóló prédikációk forrása →Temesvári Pelbárt Stellariuma, a reguláé Augsburgi Dávid Formula novitiorum c. művének első része. Feltehetően a kódexhez volt kötve eredetileg a →Krisztina-legenda is. A kéziratot Jankovich Miklós gyűjteményéből 1836: vásárolta meg a Nemzeti Múzeum, jelzete az OSZK-ban MNy. 7. Nevét Toldy Ferenctől kapta, aki Horvát Istvánról, a régi magyar tört. és nyelv kutatójáról nevezte ~nek. – Kiadásai: ~. Kiad. Volf György, Bp., 1877. (Nyelvemléktár 6.) – ~ . Kiad. Haader Lea–Papp Zsuzsanna. Bp., 1994. (Régi Magyar Kódexek 17.) M. E.

Szilády 1880. – ItK 1926:42. (Timár Kálmán: Adalékok kódexeink forrásaihoz.)