🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Horánszky
következő 🡲

Horánszky Nándor (Bp., 1899. dec. 11.-Bp., 1976. nov. 30.): ideg- és elmeorvos, orvostörténész. A hazai tud-os pszichiátria megteremtőinek, Schwartzer Ferencnek és Babarci Schwartzer Ottónak dédunokája, ill. unokája és szellemi örököse. - Bpen az I. ker. Áll. Főgimn-ban 1918: éretts., a Pázmány Péter Tudegy-en 1923: orvos dr. 1925: a Bpi Tudegy. Elme- és Idegkórtani Klinikájának, 1930: az OTI-nak, 1940: a Siesta Szanatóriumnak, 1942-69: a Főv. Beteggondozó Int. orvosa. Az 1940-es években a főv. ideggondozó-hálózat egyik megteremtője, ill. újjászervezője, a Szt Lukács Egyes., a M. Elmeorvosok Egyes-e és az Orvostört. Társulat tagja. Esztergomi szentszéki szakértő. Üldözötteket és kitelepítetteket segített. A városmajori tp. márvány Mária-oltárának donátora. - Írásai az Orvostörténeti Közlemények, M. Kat. Orvosok Szt Lukács Egyesületének Tudósítója c. lapokban és külf. szaklapokban. **

Orvostörténeti Közlemények 1976:78-79. sz. (Buzinkay Géza: ~)

Horánszky Nándorné, Czike Kornélia, nagyrévi (Bp., 1902. jún. 17.-Bp., 1992. jan. 31.): hitoktató, polgári iskolai tanárnő. - A bpi Szilágyi Erzsébet Gimn-ban 1920: éretts. 1923: az angolkisasszonyok Ward Kollégiumában hitoktatói, 1925: Polg. Isk. Tanárképző Int-ében tanári okl-et szerzett. Különböző polg., el. és ált. isk-kban tanított Bpen. A →Regnum Marianum tagja. Az 50-es évek elején →Feszty Masával készíttette el a városmajori tp-ban Szűz Máriának és a kis Jézusnak a szentistváni egyhm-kre áldást osztó Mária-oltár festményét. Uo. sok éven át a májusi litániák (közrem. pl. Báthy Anna, Csuka Béla, Zsámboki Miklós) szervezője. Jótékonysági hangversenyeket rendezett (pl. a háborúban megsérült üvegablakok restaurálásáért). - M: Mindent a gyermekért. Bp., 1943. - A sugárzó életmű. Vallomások Albert Schweitzerről. (Vigília, 1981:3. sz.) - Kz-ban: Mindent az Istenért (elmélkedések); Albert Schweitzerről összegyűjtött írások. **

Új Ember 1992. III. 29. (Isten dicsőségére)


Horánszky Nándor (Bp., 1938. okt. 23.–): neveléstörténész. – 1957–71: az Orsz. Ped. Kvtár és Múz. munk., az Eötvös Loránd Tud.egy. 1967: tört. szakos középisk. tanári és kvtárosi okl. szerzett, 1983: drált. 1971–89: az Orsz. Ped. Int. főisk. adjunktusa, 1990–2003: az Orsz. Közokt. Int. munk., 1991–2003: az MTA Ped. Biz. Neveléstört. Albiz. tagja. 1989–99: a Budai Szt Gellért Egyházközs. képviselőtestületi tagja. – Írásai: A pedagógiai kutatás módszerei. 1. köt. Kz. (Bp., 1971: 187. Tájékozódás a ped-i szakirod-ban), Bpest lex. (Bp., 1973: 49 neveléstört. cíkk), Szakképzés és személyiségfejlesztés. (Bp., 1983. [1984]: Tananyagkoncepciók összehasonlító vizsgálata a gépészeti szakközépisk – ákban az óratervek alapján 1872–1978.; A nevelési cél – és feladatrendszer kapcsolata a tantervekkel és óratervekkel), Perspectives (1986: 3. sz. 445. L‘éducation en Hongrie a travers quelques ouvrages; Klny. ang-ul, fr-ul, sp-ul és arabul), Ped. Szle (1990: 4. sz. Az ált. isk. átfogó céljai és feladatai), Iskolakultúra 1991: 2.sz. 1992.:23., 67. Helyi tanterv a m. gimn. múltjában), Műveltségfelfogások Mo-on. (Bp., 1991: 57. Műveltségkép a polg. isk. tantervekben), M. Ped. (1992: 3. sz. Tanterv és curriculum. Az azonosságok és különbségek a 70-es – 80-as évek m. és ném. szakirod-ban), Új Ped. Szle (1993: 1. sz. Az erkölcsi nev. és a vallásokt. összefüggései; 1999: 9. sz. 150 éves az Organisationsentwurf. A dok. és hatása gim-i okt-unkra; 1999: 11. sz. „A tantervek célrendszer nélkül csupán holt betűk.” Interjú ... A tantervelmélet forrásai c. sor-ról. [Riporter:] Kerber Zoltán), Támasz és talpkő. (Bp., 1995: 133. Erkölcsi nev. – vallásokt. etikaokt.), Új Mo. (1995. VIII. 19. Magazin mell. A hatalom és az erények gyakorlása. Érvényesek – e ma is Szt István kir. Intelmei?), M. Nemz. (1998. VII. 18. Telcs Ede és a Budai Aurora Kör; 2008. X. 18. Magazin. Megalkuvás nélkül… Tisza István hal. 90. évf-jára), Köznevelés (1999: 30. sz. Meghalt Zibolen Endre 1914–1999), Heti Válasz (2003. X. 17. Tisza István Deák Ferencről. A kiegyezés öröksége), Igen (2004–2005: Az etikáról – néhány nézőpont. 1 – 8. r), Új Ember. – M: Comenius Mo-on kiadott műveinek lelőhely bibliográfiája. Gyűjt. Berlász Piroskával. Szerk. Kondor Imre. Bp., 1970. (Neveléstört-i bibliogr. 1.) – Neveléstudományi források. [Bibliogr.] Uo., 1971. (Témabibliogr.10.) – Közokt. tantervek. 1868 – 1971. Uo., 1974. (Bibliographiae ex historia paedagogica 1.) – Műveltségfelfogások Mo-on. Szerk. Uo., 1991. (A tantervelmélet forrásai 13.) – Tisza István és kora. 1–2. köt. Írta Horánszky Lajos. S. a. r., mutatókkal ellátta és szerk. Közreműk.: H. Kiss Zsuzsanna. Uo., 1994. – Emlékkv. Szt Gellért pp. halálának 950. évf. 1046–1996. Szerk. (Közrem. H. Kiss Zsuzsanna, Majtényi Zoltán). Uo., 1996. (Borítékcím: Szt Gellért emlékkv.) – Erkölcsi rend és szakmaiság a tantervekben. Tantervtört. tanulm-ok. Uo., 2000. 423 p. (A tantervelmélet forrásai 22.) – A Schwartzer-család a m. tud-os életben. Biobibliogr. Az első m. elmegyógyint. alapításának 150. évf-jára. Közreműk. H. Kiss Zsuzsanna, Horánszky András. Uo., 2000. – A tanterv kérdésköre az elmúlt másfél évszázadban. A tantervelmélet forrásai c. sor. bev. tanulmányai (1983 – 1998.) Szerk. és bev. Uo., 2001. (A tantervelmélet forrásai 23.) – Deák Ferenc lelkialkata és befolyása pályájára. 1803. október 17. – 1876. január 28. Írta Id. Dr. Horánszky Nándor. S. a. r. és utószó. Bev. Várady Géza. Uo., 2003. – Az alsósztregovai Madách-síremlék. (Dokumentumgyűjtem.) Közrem. H. Kiss Zsuzsa. Uo., 2005. (Madách kvtár. Ú. f. 41.) – Bpen 1982–87: a Köznevelés Továbbképzés rovatának, 1990–96: a →Szent Gellért Egyházközség Értesítője és a Ped. lex. 1–3. köt.(Bp., 1997: m. neveléstört. kb. 1000 címszavának) szerk., 1983–2003: A tantervelmélet forrásai c. sorozat [Fel. szerk. Báthory Zoltán.] 1–23. köt. szerk. 88

Pedagógiai ki kicsoda? 1997: 106. – Önéletr.