Magyar Katolikus Lexikon > H > Hopf


Hopf János (Szeged, Csongrád vm., 1817. okt. 26.-Kalocsa, 1902. jan. 11.): választott püspök. - A teol. elvégzése után az Augustineumban képezte magát, ahol teol-ból drált. 1840. VI. 25: csanádi egyhm-s pappá szent. Lonovics József pp. szertartója és titkára, 1850-61: hiv. nélküli, 1861: tb. knk., 1866: Lonovics érs. magával vitte Kalocsára, ahol érs. kvtárnok. 1867: kalocsai h. plnos. 1872: a zsinati vizsgáló biz. elnöke, VII. 25: Szt Mihályról nev. nyúlszigeti c. prép. 1881: a nagyszem. rektora. 1884: a középisk. hittanárokat felügyelő biz. elnöke. - A kalocsai főszékeskápt-ban 1867. III. 20: ifj. mester, 1868. XI. 16: id. mesterknk. 1869. IX. 29: bácsi főesp. 1875. VI. 5: szegyh. főesp. 1878. IX. 17: bácsi kisprép. 1881. VI. 9: őr-, 1888. V. 1: éneklő-, 1893. VIII. 21: olvasóknk. 1895. IV. 17: nagyprép. - 1895: vál. drivasztói pp. - Az Egyetemes M. Enciklopédia munk. - M: Titoknoki jelentés, melyet a SZLT működési eredményéről előterjesztett. Pest, 1862. - Krivinai Lonovics József kalocsai s bácsi érs. emlékéül. Kalocsa, 1867. - Kiad. Lonovics József Népszerű egyh. archeológia. 1-3. köt. Pest, 1857. c. művét. - Utóda a drivasztói c-en 1902: Károly János. T.E.

M. Sion 1888:300. - Szinnyei IV:1066. - Schem. Col. 1897:131; 1902:142. - Alkotmány 1902:12-14. sz. - Egyh. Közl. 1902:3. sz. - Vasárnapi Újs. 1902:4. sz. (Nekr.) - Gulyás XIV:143. (†jan. 12.) - Lakatos 1998:127.

olvasni, jelentősen kiegészítve a vatikáni honlapról!