🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Homonna
következő 🡲

Homonna, v. Zemplén vm. (Humenné, Szl.): 1. esperesség a v. egri, majd kassai egyhm-ben. Plébániái 1915: Cirókahosszúmező, Felsőkörtvélyes, Göröginye, Laborcmező, Mogyorósfalu, Őrmező, Papháza, Peticse, Szerelmes, Szinna, Udva. - 2. plébánia. Tp-át 1300 e. ismeretlen tit-ra sztelték. Lakói 1583: prot-ok lettek. A kk. tp. 1684: lett újra a kat-oké, ekkor alapították újra a pléb-t is. 1787: e tp. leégett, ezért a ferencesek tp-a lett a plébtp. és Mindenszentek tiszt-ére sztelték. Kegyura 1880: Andrássy Aladár gr. Anyakönyvei 1721-től. Anyanyelve 1880: szl., m., ném.; 1910: m., szl., ném. - Lakói 1910: 2189 r.k., 553 g.k., 1 g.kel., 58 ev., 136 ref., 1 unit., 1570 izr., össz. 4508; 2000: 11.335 r.k., össz. 22.914. - 3. ferences kolostor. 1488: már állt az obszerváns ferencesek Bold. Szűz Mária tiszt-ére emelt ktora. 1516: a sárospataki kusztódiához tartozott. 1531: Hans Katzianer, I. Ferdinánd mo-i főkapitánya a Zápolya-párti ~t megtámadta, a ktort felégette. A visszaállításkor készült a tp. szentélyének hálóboltozata. Miután a földesúr Drugeth család a hitújítókhoz csatlakozott, a ktor is elnéptelenedett. Mikor azonban Drugeth (III.) György országbíró 1610: a kat. vallásra tért, a régi ktort 1614: helyreállítva jezsuitáknak adta, akik 1640: Ungvárra távoztak. 1663: ismét szalvatoriánus ferencesek lakták. 1671: a konvent 12 főt számlált. Az épületet Drugeth (IV.) György özvegye, Esterházy Mária hozatta rendbe, ezért őt tekintették az új alapítónak. 1676: a rendi növendékeknek erkölcstant tanítottak ~n, uakkor sokat szenvedtek a kurucoktól, akik a guardiánt elhurcolták, a ktort felégették. A tp. fennmaradt, 1663: Kapisztrán Szt János, 1688: Szt Bonifác lett a védősztje. Az utóbbi ereklyéjét 1684: hozták át a Drugeth-kastély kpnájából. A közeli Angyalok Királynője-kpna a Drugeth család temetkezőhelye és búcsújáró hely lett. 1665-től guardiánjai név szerint ismertek. 1676: ismét leégett. 1784: II. József feloszlatta őket. - 4. A jezsuitákat 1615: Drugeth György főispán az épp üres ferences ktorba telepítette. 1619-30: Lengyo-ba menekültek. 1640: Lósy Imre pp. javaslatára a →Homonnai Jezsuita Gimnáziumot áttelepítették Ungvárra, ~n a plnos maradt jezsuita. - 5. Egykori búcsújáró hely volt a Szt Bonifác konvent kpnája, ahol a lorettói kegyszobor másolatát helyezték el. Búcsúnapja IX. 15. volt. - 6. 1919-ig r.k. polg. leányisk. működött. - 7. g.k. esperesség a v. munkácsi, majd eperjesi egyhm-ben. Parókiái 1910: Maskóc, Polánkanechvály, Porubka, Stefanóc, Szobkóc, Valyaskóc, Zubna. - 8. g.k. parókia. 1771: már létezett. Nagyboldogasszony tp-a 1717: épült. Kegyura 1880: Andrássy Aladár gr. Anyakönyvei 1767-től. - 1950. IV. 28: parókusát, Dandár Józsefet (1923-86) letartóztatták, Podolinban raboskodott, 1951: Pardubicébe (Cseho.) száműzték, fizikai munkás volt; 1968. VI. 2: tért haza. H.F.-**

1. Fridrich II:84. - Rupp II:402. - KTN II:558. - Schem. Cass. 1915:131; 2000:50. - 2. Karácsonyi II:75. - Szabó 1921:263. - Súpis pamiatok na Slovensku 1967. I:469. - 7-8. Schem. Ep. 1903:178. - Schem. Sl. 1971:386. - Hetényi Varga I:540.