Magyar Katolikus Lexikon > H > Holt-tengeri tekercsek


Holt-tengeri tekercsek   →qumrani tekercsek, →esszénusok