🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hojnos
következő 🡲

Hojnos Rezső (Bp., 1894. jan. 18.-Bp., 1961.): gimnáziumi tanár. - Középisk. és egy. tanulm-ait Bpen végezte, 1916: őslénytanból drált, 1920: termrajz szakos középisk. tanári okl-et szerzett. Közben végigharcolta az I. vh-t, s mint tart. főhadnagy szerelt le. 1919-25: az egy. őslénytani int. tanárs-e, 1925 elején a budai f. keresk. isk., 1927-től nyugdíjazásáig a Vörösmarty (főreálisk. utóbb) gimn. tanára. - Földtannal, mikropaleontológiával és hidrobiológiával foglalkozott, részt vett a Földtani Int. fölvételeiben, különösen a Balaton ÉNy-i peremének, a Kis-Zagyva környékének, a Bihar-hg. É-i peremének földtani és őslénytani föltárásában. Több kréta-kori megkövesedett csigafajt különböztetett meg, számos vitatott kérdést tisztázott vékony csiszolatokon, radiolariákon végzett mikroszkópos tanulmányozásaival. - A SZIA 3x-i ajánlás után 1947: a IV. o-a tagjává választotta. - M: Adatok a kis Zagyva környékének földtani ismertetéséhez. Bp., 1923. (A Földtani Szle melléklete) - Jelentés a Recsk környéki bitumen előfordulásáról. Uo., 1925. - Mikropalaeontológiai vizsgálatok különös tekintettel a radiolaritokra. Uo., 1928. (A Földtani Szle melléklete) - A Mátra gazdaság-geológiai jelentősége. Uo., 1933. (Uaz) - Újabb adatok a radiolaritok biológiai értelmezéséhez. Uo., 1937. (Uaz) - Vasércelőfordulás Martony határában. Uo., 1937. (Uaz) - Válogatott fejezetek a hidrobiológia köréből. Uo., 1938:1-2. füzet. - Tanulm-ok a palaeontológia és geológia köréből. Uo., 1938. - Amit a szülőnek serdülő fiáról tudnia kell. Uo., 1939. - Hidrológiai problémák és megoldások. Uo., 1939. (A Földtani Szle mell.) - A szülő példaadása mint nevelési tényező. Uo., 1941. - Über eine Talsperre in der Mátra. Uo., 1941. (A Földtani Szle melléklete) - A nagyfeketepataki (Valea Neagra de Cris) rudistazátony. Uo., 1944. - Újabb adatok Nagybáród geológiájához. Uo., 1944. 88

M. nemz. nagy lex. 1933:627. - SZIA tagajánl. 1933:19; 1934:19; 1935:9; 1946:14. - Ki kicsoda? 1936:332. - Dr. ~ tud. munkásságának jegyzéke. Uo., 1939. - 25 év a tud. és nev. szolgálatában. Uo., 1941. - Ker. m. közél. alm. I:393. - Gulyás XIII:848.