🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hofbauer
következő 🡲

Hofbauer György (Bp., 1876. febr. 2.-Bp., 1924. márc. 1.): hittanár. - 1899. VII. 20: pappá szent., Bpen hitokt., 1903: Óbudán kp., 1916: tábori lelkész, 1917: Bpen hitokt., majd a Jó Pásztor zárda ig-ja. - M: A magdalai Miriam. Bibliai dráma. 5 fv. Bp., 1915. T.E.

Schem. Strig. 1917:327. - Gulyás XIII:783.

Hofbauer Ignác (Szatmárnémeti, Szatmár vm., 1848. márc. 15.-Szatmárnémeti?, 1931 u.): pap, zeneszerző. - 1871. VIII. 6: pappá szent., Sándorfalun, 1872: Beregszászon kp., a Buzáth családnál nev. s a polg. leányisk. hitokt-ja. 1873: Bpen egy. hallg. 1874-84: Szatmárnémetiben gimn. tanár, melytől betegsége miatt megvált. 1886: Paposon, 1890: Túrterebesen plnosh., 1898-tól Szatmárnémetiben nyugdíjas. - 1874-84: Szatmárnémeti ffi dalegyesületének karnagya, 1874-79: a Szamos hetilap színi- és zenekritikusa, 1879-82: a Szatmár hetilap szerk-je, vezércikkírója és zenekritikusa, az Ugocsa vármegye és az Orsz. Központi Hitelszövetkezeti Értes. munk. - Zeneszerzeményei: mű- és népdalok részben saját szövegére ffikarra, egyh. dalok magánhangra zongorakísérettel s miseénekek vegyes karra. - M: Szentek élete, kül. tek. a m. sztekre. Írta Vogel Máté SJ. (Névtelen átd. P. Angelikusszal) Bp., (1889) - Álnevei és betűjegye: Molitor (Szamos, Ugocsa vm.); - r (Szatmár); Turi (Orsz. Közp. Hitelszövetkezeti Ért.) 88

Szinnyei IV:947. - Schem. Szat. 1905/31. - Gulyás XIII:584.