Magyar Katolikus Lexikon > H > Hodinka


Hodinka Antal (Ladomér, Zemplén vm., 1864. jan. 13.-Bp., 1946. júl. 15.): történetíró, egyetemi tanár. - Mint munkácsi egyhm-s papnöv. teol-t végzett Ungvárt és Bpen, majd a bpi egy. bölcs. karán tört-et és szláv filol-t, a bécsi Osztrák Tört. Int-ben diplomatikát és paleográfiát hallg. 1891: bölcsész dr. a bpi egy-en. 1892-1906: levtáros Bécsben a közös pénzügymin., 1893-1906: a cs. és k. hitbizományi kvtárban, közben ösztöndíjasként Róma levtáraiban a munkácsi egyhm. tört-ét kutatta, amit az esztergomi prím. levtárban folytatott, 1906. XI. 19: a pozsonyi jogakad. m. művelődéstört., 1914: a pozsonyi egy. magyar tört. ny. r. tanára, 1923: a pécsi egy. magyar tört., 1924. VIII. 26: egyetemes tört. ny. r. tanára, 1918/19: és 1926/27: a bölcs. kar dékánja, 1932/33: az egy. rektora. 1935: nyugdíjba vonult. 1910. IV. 28: a MTA l., 1933. V. 19: r. tagja. - Fm: Egyh-unk küzdelmei a bosnyák bogumil eretnekekkel. Bp., 1887. - A szerb tört. forrásai s első kora. Bp., 1891. - Tanulm-ok a bosnyák–djakóvári ppség tört-éből. Uo., 1896. - A m. honfoglalás kútfői. Többekkel. Uo., 1900. - A horvát véghelyek levtára 1490-1527. Szerk. Thallóczy Lajossal. Uo., 1903. - A munkácsi g.k. ppség tört. Bp., 1909. - A munkácsi gör. ppség okmánytára 1458-1715. Ungvár, 1911. - A tokaji gör. kereskedőtársulat kiváltságának az ügye 1725-72. Székfoglaló. Uo., 1912. - Az orosz évkv-ek m. vonatkozásai. Bp., 1913. - A római levtárak és kvtárak ismertetése. - Adalékok az ungvári vár és tartozéka, és Ungvár város tört-éhez. Ungvár, 1917. - A kárpátaljai rutének lakóhelye, gazdaságuk és múltjuk. Bp., 1923. (Fr., ang. és ruszin nyelven is) - Négy egykorú jelentés az 1704. pécsi rác dúlásról. Pécs, 1932. - A pécsi egy-ről és Pécs város múltjáról tartott rectori megnyitó beszéd 1932. X. 2. Uo., 1933. - A töröktől visszafoglalt Pécs első tele. 1686/87. Uo., 1934. - II. Rákóczi Ferenc fejed. és a gens fidelissima. Uo., 1937. - Adalékok Pécs város tört-éhez. Uo., 1942. - Az ipeki szerb pátr. Mo-on való állandó letelepedésére adománylevelet kér I. Lipót kir-tól. Uo., 1943. - Álneve: dr. Hidegpataki Antal. 88

Szinnyei IV:937. - Pallas IX:267. - MTA tagajánl. 1910:28; 1934:24. - KL II:320. - Gellért-Madarász 1932:226. - Kalotai 1934:385. - v. Szabó Pál: ~. Pécs, 1934. - Szabó 1940:381. - Századok 1945/46. (Holub József: ~; Perényi József: Emlékezés ~ra) - Akad. Értes. 1946:40. - MÉL I:727. - Mayer 1977:252. - MTA tagjai 1975:110. - Gulyás XIII:755.