🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hock
következő 🡲

Hock Bertalan (Bp., 1953. júl. 9.-): tanár, orgonaművész. - Orgonatanulmányait Baróti Istvánnál kezdte, a Zeneakadémián →Gergely Ferenc növ-e, 1980: orgonaművész-tanári okl-et szerzett. 1980-82: Weimarban ösztöndíjas. 1976-: a bpi Mátyás-tp. orgonaművésze. 1985: tervei alapján újították föl a tp. orgonáját. 1989-: a Bp. XII. ker. Állami Zeneisk. orgonatanára. - Eu-szerte hangversenyezett, lemezei a Hungaroton és a Naxos kiadónál jelentek meg. So.F.

Önéletrajz 1996. X. 7.

Hock János (Devecser, Veszprém vm., 1859. dec. 31.-Bp., 1936. okt. 10.): plébános. - A középisk-t Pápán a bencéseknél és a ref. koll-ban, a teol-t Veszprémben végezte. 1882. VI. 29: pappá szent. Gógánfán kp., 1883: tábori lelkész, 1884: Kaposváron kp. és hittanár, 1887: Somogy vm. szili kerülete szabadelvű párti programmal ogy. képviselőnek választotta, 1892: Csongrád, 1896: Mezőkövesd nemz. párti ogy. képviselője, majd átlépett a Szabadelvű Pártba. 1899: átvették az esztergomi főegyhm-be, Bp-Kőbánya plnosa, 1901: szabadelvű párti programmal a bpi IX/X. ker. ogy. képviselője. 1903. VI. 27: az első Khuen-Hédervári-kormány megalakulása után kilépett a Szabadelvű Pártból, s a Bánffy Dezső alapította Új Párthoz csatlakozott, 1905: a kecskeméti alsó ker. ogy. képviselője. 1906 elején a Függetlenségi Párthoz csatlakozott, ennek programjával 1906: ismét Kecskemét ogy. képviselője. 1910-18: a Just-párt programjával újból ogy. képviselő. 1912-19: nyugdíjazásáig Bp-Józsefváros plnosa. 1918. X. 31: a Nemz. Tanács elnöke, 1918. XI. 16: ~ jelentette be Mo. függetlenségét s a közt-ot. 1919. III. 21: CS-ba menekült, ahol fogolyként kezelték. Szabadulása után Bécsben, az USA-ban, Párizsban, Bécsben élt. 1933: hazatért. A külf. lapokban írt támadó cikkei miatt nemzetgyalázás és kormányzósértés miatt 1 é. börtönre, 10 é. hivatalvesztésre és polg. jogai felfüggesztésre ítélték, melynek letöltését 1934 végén megkezdte. - 1901: lemondásáig a Nemz. Szalon elnöke. Balogh Károly álnéven 1890: belépett a Demokratia szabadkőműves páholyba, 1891-93: a Symbolikus Nagypáholy szónoka, 1894. X. 8: „fedezték”. - M: Költemények. Kaposvár, 1882. - Az igazi nő. Írta V. Marschal. Ford. Uo., 1884. - Alkalmi költ-ek. Roboz István 40 é. irod. működésének emlékére. Uo., é.n. - Hervadt levelek. Elb-ek. Bp., 1885. - A m. főpapság. Uo., 1890. - Nagyböjti sztbeszédek. Uo., 1891. (2. kiad. 1894) - Imakv. Uo., 1892. (5. kiad. Uo., 1897; 6. kiad. 1900; 7. kiad. 1905; 8. kiad. 1912; új lenyom. 1938) - Sztbeszéd. A kórházi betegek felsegélyezésére alakult Szamaritánus-egyes. javára... Uo., 1892. - Szivárvány. Tárcák. Uo., 1894. - Mátyástemplomi böjti sztbeszédek. Uo., 1896. - Vigasztalások kv-e. Elmélkedések és hangulatok. Uo., 1896. (2. kiad. 1902, 3. kiad. 1903) - Mátyástemplomi sztbeszédek. Uo., 1898. - Művészi reform. Uo., 1898. - Az üdvnek úsz-i tört. Előszó Császka György. Uo., 1899. (Klasszikus aranybiblia 2.) - Összegyűjtött sztbeszédei 1894/99. Uo., 1900. - Böjti sztbeszédei 1899. Uo., 1900. - Nemz. dicsőségünk. Szerk. Uo., 1900. - Böjti sztbeszédek. Uo., 1903. - Ifj. imakv. Serdülő ifjak és leányok számára. Uo., 1903. - Imakv. Serdülő ifjak és leányok számára. Uo., 1903. (8. kiad. 1938) - A művészetről. Zombor, 1903. - Kisgyermekek imádságai. Uo., 1904. - Krisztus isk-ja. 1904 é. sztbeszédek. Uo., 1904. - Jézus élete. Uo., 1905. (Egyh. jóváhagyás nélkül jelent meg, indexre tették!) - Rákóczi Ferencné. Tört. elb. Uo., 1905. (2. kiad. 1907, 3. kiad. 1913, új lenyom. 1920) - Emlékbeszéd a Hűvös József-serleg felavatásán. Uo., 1916. - Virágmesék. Bécs-Lipcse, 1931. - Börtönvirágok. Bp., 1935. - Az élet kv-e. 1-2. köt. Uo., 1936-37. - Az ember kv-e. Uo., 1937. - Modern miszticizmus. Uo., 1938. - A láthatatlan világ munkája. Uo., 1938. - A lelki élet tankv-e. Uo., 1938. - A teremtés kv-e. 1-2. köt. Uo., 1938. - A törv-ek kv-e. Uo., 1939. - Az Isten kv-e. Uo., 1940. - A bukás kv-e. Uo., 1941. - A megváltás kv-e. (Az élet kv-ei utolsó köt-e) Uo., 1942. - Gondolatok.  Műveiből és kiadatlan hátrahagyott kz-aiból kiválogatták tanítványai. 1-2. köt. Uo., 1943. - Álnevei és betűjelei: Balogh Károly; Derecskei (1-3. művén); H.J. (M. Hírl. 1891, P. Napló 1894); János atya (A lelki élet tankv-e. Bp., 1938) T.E.

Szinnyei IV:933. - Schem Strig. 1917:327. - Részletek a ~ ellen megtartott főtárgyalásról. Bp., 1933. - Gulyás 1956:566. - Pfeiffer 1987:499. - Sz. Debreczeni Kornélia: M. írói álnév lex. Bp., 1992:579. - Gulyás XIII:743.