🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hochmeister
következő 🡲

Hochmeister Márton, ifj., 1813-tól nemes (Nagyszeben, Szeben szék, 1767. ápr. 19.-Nagyszeben, 1837. jan. 9.): polgármester, könyvnyomtató. - Írni-olvasni Nagyszebenben tanult, apja 1777: Bécsbe vitte, ahol 1778: visszatértek a kat. hitre. A váci Theresianum diákja, 1782-85: a kolozsvári líceumban joghallg. 1786: az erdélyi guberniumnál gyakornok, 1789: a nagyszebeni külső tanács tagja. 1789. III. 29: apja halálával nyomdát örökölt, melyet kv-kereskedéssel (1815-ig az egyetlen volt Erdélyben) és kv-kiadóval együtt vez. E nyomda adta ki 1787-90: a Hermannstadter Kriegsbote, 1791-1837: a Siebenbürger Bote c. hírlapot (1837-ig az egyedüli ném. lap Erdélyben). ~ alapította Erdély első m. újságját, az Erdélyi M. Hírvívőt, mely 1790. IV. 1-től hetente 2x jelent meg, s melyet a hamarosan Kolozsvárt alapított új nyomdájában Erdélyi Híradó c. folytatott. 1793: ~ fejezte be Bethlen Farkas Históriájának kiadását (6 köt.), 1790-1801: a Siebenburger Quartalschriftet (7 köt.), 1805-24: a Siebenburger Provinzialblattot (5 köt.). 1798: Nagyszeben belső tanácsosa, 1805: városgazda, 1811: városbíró, 1818: polgármester. 1829. X: nyugalomba vonult, minden díjazásáról lemondott, kir. tan. címet kapott. 26.000 Ft értékű kolozsvári nyomdáját a helyi r.k. líceumnak ajándékozta; az apja 24.000 Ft költségén 1789: létesített nagyszebeni színházat, mely 1826. VIII. 6: leégett, saját költségén fölszerelte és bebútoroztatta. 88

Hochmeister Adolf: Leben und Werken des Martin von Hochmeister. Hermannstadt, 1873. - Szinnyei IV:926. - Gulyás XIII:739.