🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hoós
következő 🡲

Hoós János (Sárvár, Vas vm., 1858. máj. 11.-Temesvár?, 1928 után): zenetanár. - A középisk-t Keszthelyen, Szombathelyen és Győrött végezte, a bpi Nemz. Zenedében és a Paedagógiumban zenét tanult és polg. isk. tanári okl-et szerzett. 1879: Baróton az áll. felsőbb népisk. műv. szakcsoport tanítója, 1883: a dévai, 1893: a temesvári áll. tanítóképző és a felsőbb leányisk. zenetanára. A temesvári MÁV-Dalárda és a Délmagyarországi Dalosszöv. karnagya, a temesvári zeneisk. alapító tulajdonosa. - ~ írta a zenéjét Jakab Ödön: Szegény Radóné és Galambodi Sándor, Makróczy János: Forgách leányok és Gergely István: Leszámolás c. népszínműveinek; Putifárné c. 3 fv. operettjét Kolozsvárt előadták. Több mint 100 dalt írt. - M: Dalkönyvecske. 1 és 2 szólamú gyermekdalok el. népisk. használatára. 1-2. füz. Déva, 1889. (2. jav. bőv. kiad. Bp., 1894) - Isk. négyes dalok kézikv-e. 4 szólamú kardalok... 1. köt. Női és gyermekdalok. Déva, 1891. - Mária országa. Mária dalok 2 énekhangra zongora v. harmónium kísérettel. 1-3. füz. (1. füz. Bizalom Máriában. Tekints le az égből. Boldogtalan szív keserve. 2. füz. Ave Maria. Hozzád esdünk. Bűnösök ótalma. 3. füz. Tengeren járók csillaga. Szép vagy Isten édesanyja. Üdvözlégy Mária.) Temesvár-Leipzig-Bp., [1928?]. - Déván 1887-89: az Eredeti Magyar Daltár énekhangra, zongorakísérettel és 1890: a Kis Művész szerk-je. 88

Szinnyei IV:1065. - M. színműv. lex. 1930. II:265. - ZL 1930. I:486; 1965. II:218. - Gulyás XIV:143.