Magyar Katolikus Lexikon > H > Hlavács


Hlavács István (Budapest, 1903. dec. 3.-Eperjes, 1983. febr. 11.): plébános, kinevezett püspök. - A gimn-ot Trencsénben végezte. A teol-t Nyitrán, a 2 utolsó évet kassai egyhm-sként Olmützben hallgatta. 1929. VII. 5: szent. pappá, Nagymihályon gimn. hittanár. 1932: teol. dr., 1944: Trencsénben, 1945: Nagymihályon, 1949: Homonnán hittanár. 1950: Kassamindszent plnosa. Vsz. ebben az évben nevezték ki kassai spp-ké, de nem szentelhették föl. IX. 10: a rendőrség beidézte Kassára és letartóztatták. Több mint 1 é. vizsgálati fogságban éheztették, kínozták. 1954. II. 26: államellenes izgatás és följelentés elmulasztása vádjával 3 é. fogházra ítélték, de IX. 17: egy prágai börtönből szabadon bocsátották. Haláláig Sztankahermány (1997: Hermanovce, Szl.) plnosa. A kassai egyhm. papságának jelentős hányadát nevelte. Életszentség hírében halt meg. H.V.K.

Igen 1990. V. 11, 25, VI. 8, VII. 22. (~: Életem. Ford. Vida Tivadar) - Hetényi Varga III:202.