🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hlatky
következő 🡲

Hlatky Endre, réthalapi, OSBCam (Nagyvárad, Bihar vm., 1895. júl. 4.–Róma, 1957. júl. 11.): államtitkár, sajtófőnök. – Szülők: Endre főispán, Örley Kornélia (+1937); neje: Kazay Magdolna. A nagyváradi prem gimn. éretts., 1917: a bpi Tud.egy. államtud. drált, újságíró, 1919. V.–VIII: a szegedi ellenforr. kormány sajtóelőadója. 1921: V: a min.elnökség sajtóoszt-hoz beosztott titkár, 1931. IX: a sajtóoszt. vez. 1933. I.–: a Magyar Rádió műsorig-ja, amit népművelővé szervezett: 1934–35: a prózai oszt. vez. Németh László (1901–1975) majd Cs. Szabó László (1905–1984), oszt. vez. h. Ortutay Gyula (1910–1978), drámai oszt. vez. Németh Antal (1903–1968) aki 1936-tól Ódry Árpád (1876–1937) távozásával főrendező is; zeneig. Dohnányi Ernő (1877–1960). – 1936. XII–1944(?): az akkor alakított M. Sajtótud. Társ. tagja. 1938: korm.főtan., 1940. X.–1944. V: Nagyvárad főispánja (az Ady Múz. megalapozója), a Lakatos-kormányban (1944. VIII. 29.–X. 15.) min.elnökségi államtitkár. 1944. IX. 9?–X. 15: sajtókormánybiztos. X. 15: ő vitte a rádióba a kormányzó fegyverszüneti bejelentését, amiért a Gestapo letartóztatta, Bécsbe, onnan nyolcadmagával – mint a III. Birodalom legkülönlegesebb foglyait („Sonder-Häftling”-jeit) – előbb Danzig (Dancka, Gdansk) mellé, majd a szovjet előnyomulás miatt Stutthof, Matzkau, Buchenwald, Dachau, Innsbruck-Reichenau koncentrációs táborokba szállították. M. útitársai: Schell Péter (1898–1974) belügymin.; Igmándy-Hegyessy Géza altábornagy, Horthy testőrségének volt parancsnoka; Ónody Dezső, ifj. Horthy Miklós (1907–1993) titkára; Hatz József őrnagy, a Honv. Min. törzszászlóaljának parancsnoka és civil édesapja, Hatz Sámuel; Király Gyula csendőrezredes, Ginzery Sándor ezredes, Innsbruckban társuk lett Kállay Miklós (1887–1967) min.eln. és ifj. Horthy Miklós. [A „Sonder-Häftling” közé tartozott kb. 150 fő 16 orsz-ból, köztük Leon Blum (1872–1950) fr. min. eln., Kurt von Schuschnigg (1897–1977) osztr. kancellár, Hjalmar Schacht bankár, stb] – ~ D-Tirolban menekült meg. Olaszo-ban maradt, ferences harmadrendi, majd kamalduli szerzetes lett. Fr-ból kb. 200 kínai verset ford. m-ra, irod. hagyatéka a Kállay Gyűjteményben. – Írásai: A mai Mo. (Bp., 1925: Közigazgatás); Bpi Szle (1929, 32), A Sajtó (1932: 8. sz. Óda a betűkről. Ady Endre költeményének története; 10. sz. Vörösmarty Mihály az első sajtótörv-ről; 1938: 1–2. sz. A M. Sajtótud. Társ. munkaköréről [közgyűlési beszéde]), M. Csillag (1943: [302]: Ady Endre és a „Holnap” múzeuma Nagyváradon) – M: Széchenyi sajtópolitikai eszméi a „Hitel”, „Világ”, „Stádium” és „A Kelet Népé”-ben. Közvélemény-politikai tanulmány. Bp.,, 1939 (A Sajtó kvtára 18.) – Nagyvárad, Szent László éve, 1942. Szerk. Nagyvárad, [1942] – A halál közelében. Hlatky Endre naplója 1944. okt. 16-tól 1945. máj. 2-ig. [H. n., 2003] – 1939. XII–: A Sajtó főszerk. 88

A Sajtó, 1936: 11/12. sz.; 1939: 12. sz.; 1941: 1. sz. (H. E.) – Ki kicsoda? [1937]:329. – Gerő 1938:158. – Ker. m. közél. alm. 1940. I:390. – Gulyás XIII:718. – Magyarság 1944. IX. 10. (sajtókormánybiztosi kinevezése)– Esti Újs. 1944. XI. 12. (fölmentése) – Tóbiás Áron: Fellegvár. A M. Rádió regénye. Emberek–Történetek–Dokumentumok 1925–1945. [H. n., é. n.] – Multunk 2001: 1. sz. (Szita Szabolcs A Gestapo Mo-on a ném. megszállás után) – ÚMÉL 2002. III:293. – Lakatos Sarolta: Csupán az emlék maradandó. [H. é. n.]:395.