🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hippolütosz
következő 🡲

Hippolütosz, Szt, Hippolytus (Alexandria v. Asia provincia, 170 k.-Szardínia szigete, 235): egyházi író, Szt I. Callistusszal, Szt I. Orbánnal és Szt Pontianusszal szemben ellenpápa. - Viktor p. idejében érkezett Rómába, nagy tekintélyre tett szert mint tanító pap. Órigenész is meghallgatta, amikor Rómában járt. Amikor Zefirinus p. maga mellé vette diákonusként Callistust, ~ fölháborodott és a diákonus ellen felhozott erkölcsi kifogásokon túl a p-t is megvádolta →modalizmussal. Callistus pápasága végképp elviselhetetlen volt számára, s mikor a p. →diteizmus miatt őt és tanítványait kiközösítette, ellenp-ként lépett föl. Callistus minden intézkedését élesen bírálta: a szabadok és rabszolgák házassága érvényességének elismerésében a konkubinátus (→ágyasság) szentesítését, az enyhe bűnbánati fegyelemben az Egyh. lezüllesztését látta, és eretneknek bélyegezte a p-t. - Maximinus Thrax (ur. 235-238) Pontianus p-val együtt ~t is Szardínia szg-ére száműzte. Pontianus, hogy Róma ne maradjon pp. nélkül, lemondott, példáját ~ is követte, és híveit arra intette, hogy legyenek egyek a hitben a p-val. Ezzel a kiengesztelődés megtörtént. Mindketten a számkivetésben haltak meg, s vt-ként vitték a testüket Rómába. ~t a Via Tiburtina mellett temették el, és a temetőt róla nevezték el. - ~ Szt Ireneus tanítványa, az allegorizáló, de népszerű szentírásmagyarázat mestere volt. Ny-on hamarosan feledésbe merült, mert egyre inkább a lat. nyelv került előtérbe. Szt Ambrus és Szt Jeromos még ismerte és használta műveit. Igazán K-en vált népszerűvé. - Öm: PG 10 és 16/3.  **

LThK V:378. - BS VII:868. - Vanyó I:331.