🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hilkija
következő 🡲

Hilkija (héb. 'Jahve az osztályrészem'): az Ószövetségben 7 személy neve. Közülük a legfontosabbak: 1. Mesullam fia (1Krón 9,11; Neh 11,11), Ezdrás dédapja (Ezd 7,1). →Jozija uralma idején a jeruzsálemi tp. (fő)papja. 2Kir 22,4-14; 2Krón 34,9-32: a Templom tatarozása alkalmával megtalált egy törvénykv-et, amely Jozija kir-t a szövetségnek és az istentiszt. rendjének megújítására indította. Az istentiszt. megújításának módjából arra lehet következtetni, hogy ez a ~ által megtalált törv-kv. nagyon hasonlíthatott a MTörv-höz, ma ismert formájában. →Hulda, →Második Törvénykönyv - 2. Zsuzsanna apja (Dán 13,2.19.63: Chilkija). - 3. Jeremiás próféta apja (Jer 1,1). **

BL:627.