🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hicsoldt
következő 🡲

Hicsoldt Pál, Hiczold, SJ (Szamarócz, Trencsén vm., 1701. jan. 21.-Kassa, 1752. febr. 18.): tanár. - A gimn-ot Trencsénben végezte, Bécsben 1719. X. 9: lépett a JT-ba, 1720-23: teol-t tanult Nagyszombatban, 1728: uo. a költ. tanára, 1735/36: az egy. bölcs. karán etikát tanított. 1738-40: bölcs. tanár és hitszónok Kassán, 1741: tót hitszónok Pozsonyban. Néhány évig hittérítő és rektor Ungváron, végül a kassai konviktus kormányzója. - M: Vetus Hungarorum. Nagyszombat, 1728. - Orbis universi de intemerato Virginis ortu consensus. Uo., 1730. - Panegyricus D. Ivoni dictus. Uo., 1730. - Fragmenta ungaricae historiae. Kassa, 1739. (Szinnyei szerint ezt Korneli Jánosnak is tulajdonítják) - Triumphi Laureati. Uo., 1738. - (Aristoteles redivivus... Uo., 1738. - e művet neki tulajdonítják, Gasik Mihályé!). Cz.K.

Szinnyei IV:861. - Szentpétery 1935:666. (s.v. Hiczold)