🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hevenesi
következő 🡲

Hevenesi Gábor, kishevesi, SJ (Miske, Vas vm., 1671. okt. 2.-Bécs, 1715. márc. 11.): tanár. - 1671. X. 23: Leobenben (Au.) lépett a r-be. Nagyszombatban a humaniorákat, szónoklattant, 1674-77: Bécsben fil-t, 1681-85: Grácban teol-t tanult. Itt 1685. IV. 21: szent. pappá. Utolsó fogadalmát Bécsben 1689. VIII. 15: tette. 1686: Bécsben fil-t, 1690: Grácban, 1691: Bécsben kontroverz teol-t tanított. 1692: rektor és novicmester. 1703: Bécsben a koll., 1706: a Pázmáneum, 1710: ismét a koll. rektora. 1711. V. 28: osztrák provinciális. 1714: a bécsi fogadalmas ház elöljárója. Kollonics bíb-érs. tanácsadója és segéde volt. - Atlas Parvus Hungariae c. térképéhez „A térkép szerkezete és használata” lat. leírást mellékelt, mely szöveges és rajzos vetülettani magyarázatokat tartalmazott, mat-földr. számításokat közölt a térkép és a földgömb használatával kapcsolatban. Röviden leírta Mo-ot és tart-ait. A térképet 119 víz- és 2605 helynevet tartalmazó névmutatóval zárta, mely az első m. →helységnévtárnak tekinthető. Közölte a települések koordinátáit, néhány helység egymástól való távolságát is, ez az első m. vetület és névmutató. Okl-eket és tört. kz-okat gyűjtött, derekán vaslánccal sanyargatta magát. - M: Succus Prudentiae sive Discursus Ethici... Viennae, 1680. (1690; Nagyszombat, 1701) - Urbis Viennensis Propugnatorum Laudes. Graecii, 1684. - Diarium adolescentis studiosi, sive methodus actiones quotidianas bene et fructuose obeundi sanctorum adolescentum exemplis illustrata. Uo., 1684. (1752; Nagyszombat, 1717, 1719, 1728, 1729, 1775; Kassa 1726; Pozsony, 1729, 1756; Bécs 1752; Linz, Eger 1775) - Calendarium Marianum E. Victirijs Contra Gentiles... Graecii, 1685. (Nagyszombat, 1685, 1714, 1730, 1768, 1769; Kassa, 1742; Hasl szláv nyelvre is leford. Laibach, 1719) - Styriae ducum memoria ab Ottocaro usque Leopoldum. Uo., 1685. - Aucupium Innocentiae contra stygium aucupem exemplo iuvenis Landelini... Uo., 1685. (Nagyszombat, 1716, 1732; Köln, 1716; Pozsony, 1734; Lublin, 1737; Bécs, 1741; lengyelül Vilna, 1722, 1733, 1738) - Ethica Austriae e Lemmatis Austriacorum Imperatorum. Viennae, 1686. (Grác, 1729) - Regula Regum amor et Timor... Viennae, 1688. - Atlas Parvus Hungariae seu Geographica Hungariae in 40 tabellas divisae descriptio. Uo., 1689. - Philosophia polemica seu Theses philosophiae quaestionibus de re bellica distinctae. Uo., 1690. - Placita philosophica, quaestionibus ethicis, politicis et symbolis illustrata. Uo., 1690. - Philosophia sacra... Uo., 1690. (új kiad. Kolozsvár, 1748, 1749) - Meteora rationibus et experimentiis phisicis illustrata. Viennae, 1690. (Nagyszombat, 1690, 1-2. r. Uo., 1717, 1726, 1727, 1728 és Kolozsvár, 1732) - Vita S. Francisci Xaverii Ind. et Jap. Apostoli... Viennae, 1690. - S. Ephebus seu S. Aloysius Gonzaga S.J. ... Uo., 1690. - Academicus Viennensis ... Uo., 1690. - Scepulam Innocentiae, sive vita S. Aloysii... Graecii, 1690. (München, 1690, 1737; Bécs, 1691; Nagyszombat, 1717, 1762; Kolozsvár, 1738; ném-ül Augsburg, 1797; fr-ul Pourrentry, 1715; lengy-ül Poznan, 1725) - Amores Josephini... Viennae, 1692. - Ungaricae Sanctitatis Indicia... Nagyszombat, 1692. - Laurea philosophica... Viennae, 1692. - Vita B. Stanislai Kosztka cum 48 iconibus. Uo., 1693. - Flores Indici sive documenta ex aureis... Uo, 1694. (1714, 1723, 1747; Prága, 1697; München, 1697, 1702; Danzig, 1701; Brunsberg, 1697, 1716; Köln, 1713; Nagyszombat, 1714; Sandomir, 1741; ném-ül München, 1739; Steyl, 1784; holl-ul Amsterdam, 1785) - Fructus Indici... Viennae, 1696. (1747, Monachii, 1714; Nagyszombat, 1714, 1720; ném-ül Bécs, 1747; Grác, 1782) - Ars bonae mortis, sive quotidiana erga sanctissimam Dei matrem Mariam pietas. Viennae, 1695. (1738, 1744; Köln, 1708, 1720, 1758; Passau, 1708; Linz, 1713; Nagyszombat, 1714, 1728, 1756; Brunsberg, 1721; Ingolstadt, 1721; Grác, 1726, 1732; Lőcse, 1729; Krems, 1735; Varsó, 1737; Luzern, 1738; Dilingen, 1751; München, 1764-65; Lyon, 1838; Torino, 1884; m-ul ford. Bors SJ; ném-ül Bécs, 1705; Köln, 1709, 1749; fr-ul Párizs, 1865; port-ul, ford. Anjos. Cosinbra, 1732; lengyelül Lemberg, 1748) - Scintillae Ignatianae... Viennae, 1705, 1721, 1738, 1749, 1750, 1752, 1757; H.n., 1707; Brunsberg, 1712; Nagyszombat, 1713, 1715, 1725, 1734, 1752; München, 1715; Rommerskirchen, 1715; Mindelheim, 1716; Grác, 1712, 1718, 1725; Klagenfurt, 1749; Köln, 1715, 1751; Boroszló, 1757, 1759; Mainz, 1808, 1841; Antwerpen 1834; Párizs, 1839; Trier, 1868; Új-Mexikó, 1888; ném-ül Köln, 1718; Prága, 1732; Aachen, 1828; Paderborn, 1853, 1871, 1888; Bécs, 1864, 1872; Majna-Frankfurt, 1869; sp-ul Sevilla, 1763, 1881; lengyelül Lublin, 1710, 1713, 1747) - Calendarium Eucharisticum... Viennae, 1708. (1709; Nagyszombat, 1714, 1715 k.; Münster, 1721; Varsó, 1739-40; lengyelül 1752 v. 1753) -

Cura habi habituati sive Peccati exterminium... H.é.n. (és Bécs, 1707, 1748; Nagyszombat, 1714, 1751, 1770; Augsburg, é.n., 1720; Köln, 1717; München, 1716, 1745; Olmütz, 1754; Dilingen, 1721; Hága, 1726; ném-ül Bécs, 1719; sp-ul Sevilla, 1782; fr-ul München, 1758) - Cura Salutis sive de Satu Vitae Mature... Viennae, 1709. (1712, 1714; Köln, 1716) - Alphabetum Angelicum... Viennae, 1709. (Nagyszombat, 1716) - Quadragesima Christo patienti sacra... Graecii, 1713. (Nagyszombat, 1714, 1718, 1730, 1733, 1742, 1743, 1745; Bécs, 1718; Passau, 1730; Klagenfurt, 1752; Augsburg, 1763; m-ul ford. Taxonyi János 1693; Pest, 1718; Eger, 1793; ném-ül Pozsony, 1726; Padeborn, é.n., 1868 és 3. kiad. 1891; Linz, 1858; fr-ul Brüsszel, 1730, 1742; szlávul Laibach, 1770, 1773; lengyelül Lemberg, 1769; vendül é.n.) - Flores quotidiani sive Sanctorum Castitatis amantium exempla... Viennae, 1714. (Nagyszombat, 1714, 1729; Köln, 1717, 1750; Brunsberg, 1721; München, 1737, 1756; Sandomir, 1741; Köln, 1750; ném-ül Köln, 1711, 1717; Brunsberg, 1821; Passau, 1837, 1839, 1853) - Ephemerides piarum Ephemeridum... 1-2. r. Nagyszombat, 1714. (1716, 1718, 1725, 1732, 1747, 1748; Bécs, 1725, 1743) - Cura innocentiae... Coloniae, 1717. (München, 1726; Nagyszombat, 1723, 1725, 1732; Bécs, 1743; Augsburg, 1752; ném-ül Bécs, 1758) - Arbor vitae... Lubló, 1737. - Dies Beatae Aeternitatis. Nagyszombat, 1758. - Memoriale G. Hevesii S. Congregationi inquisitionis cum Epistola Cardinalis Oblatum... Oeniponte, 1885. - Cathalogus mss. Bibl. Univ. Bp. Budapest, 1889-1910. II. 395. (Collectio Hevenesiana). M.I.-F.K.

Szinnyei IV:835. - Klebelsberg Emlékkönyv. Bp., 1925:453. (Hóman Bálint: Kishevenesi ~. M. tört. forráskutatás első szerk-je) - Száz jezsuita arcél. 2. Bp., 1941(Gerendás Ernő: H. G. 1656-1715.) - Térképtudományi tanulmányok. Bp, 1956-58:153. (Fallenbühl Zoltán: Az „Atlas Parvus Hungariae” és ~) - M. Könyvszemle 1958:42. (Tóth A.: „Holt” kz-gyűjtemények élete) - Geodézia és Kartográfia 1976/3:218. (Fallenbühl Zoltán: ~)