🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hermán
következő 🡲

Hermán József (Esztergom, Esztergom vm., 1848. márc. 25.-Bajna, 1925. ápr. 20.): plébános. - 1872. VII. 19: pappá szent., Bajnán kp., 1875-83: Nagyszombatban gimn. hittanár, 1883: Várkonyban, 1897: Bajnán plnos, 1911: esp. - M: Hamar tanács, hamar bánás: v. Piroska házassága. Bp., 1897. (Népiratkák 127.) - Egyh. beszéd ... Szt Adalbert ... ünnepén Esztergomban. Esztergom, 1911. T.E.

Schem. Strig. 1917, 1927. - Gulyás XIII:464. [az 1917. é. semat-ban az azonos oldalon található Herbszt József adataival összekeverve!]

Hermán József Jeromos, OFM (Szombathely, Vas vm., 1815. aug. 15.-Szombathely, 1899.): házfőnök. - 1832. X. 10: lépett a mariánus ferences r-be, 1838. X. 13: pappá szent., 1848. IX: a szabharc kitörésekor Székesfehérvárt hitokt. és m. hitszónok, a horvát támadáskor a népfölkelők papja. IX. 9: Székesfehérvárt vészbíróság elé állították, a ktorba internálták, csak Ferenczy János kezességével prédikálhatott. 1855-62: Esztergomban hitokt. 1862: a szentantali (Pozsony vm.) ktor házfőn-e, majd nyugdíjasként a szombathelyi zárda gyóntatója. - A Kath. Néplap és a Religio levelezője. - M: A szeplőtelen Szt Szűznek imádságokból fűzött Koszorú. Pest, 1853. - A pápai, nyitrai és érsekújvári zárdák leírása. H.n-, 1855. - Az Úr imádsága 4 szt beszédben. H.n., 1859. - Szt keresztút járásának üdvös módja. Pest, 1864. - Emlékkv. Szűz Mária vérkönnyezésének másfél százados jubileumára. Uo., 1865. 88

Zelliger 1888:66. (s.v. H. János) - Ambrus 1892:233. (s.v. H. Jeremiás) - Szinnyei IV:785. - Esztergom vm. 1908:140. (s.v. H. Jeremiás)

Hermán Mihály Medárd, OPraem (Csorna, Sopron vm., 1887. szept. 26.-Bp., 1968. okt. 17.): plébános. - Apja József r.k., prépsági uradalmi ispán, anyja Vados Anna r.k., htb. A szombathelyi Premontrei Főgimn-ban 1908: éretts. Csornán 1908. VIII. 15: lépett a →premontreiek rendjébe. 1909. VIII. 15: első, 1912. VIII. 15: örök fogad-át uitt tette. A teol-t Csornán és Bpen a →Norbertinumban végezte. Csornán 1912. VIII. 18: sztelték pappá. A bpi tudegy-en 1912: m-lat. szakos középisk. tanári alapvizsgát, Csornán 1920: hittanári vizsgát tett. - 1912: Csornán konventtag, 1913: Türjén hitoktató, 1914: Keszthelyen h. tanár, 1915: Csornán házgondnok, 1921: Keszthelyen hittanár, 1930: Jánoshidán házgondnok és plnos, 1941: Csornán jószágkormányzó, házgondnok, 1943: Jánoshidán plnos és házgondnok. 1950: a szétszóratás után itt hagyták, 1959 után Rákosszentmihályon élt. K.E.I.