🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Heressinczy
következő 🡲

Heressinczy Péter, Heresinczy, Harassinczy (†Prága, Cseho., 1590. jún. 10.): megyéspüspök. - 1562: zágrábi knk., Bolognában, ahol teol-t és jogot tanult, 1570: a CIH rektora. 1573: zágrábi szegyh. nagyprép. Az 1579-83: széküresedés után 1584. V. 28-1586. III. 3: tinnini pp. 1585. III. 8: megerősített zágrábi mpp. Bécsben élt, mint a kir. kancellária alkalmazottja (Draskovich érs. titkára?). 1586: esztergomi knk., sasvári főesp. és jáki apát. 1587. X. 26: megerősített győri mpp. és főkancellár zágrábi ppsége megtartásával. 1589: Istvánffy Miklós tört-íróval követ Lengyo-ban, hogy Miksa főhg., vál. lengy. kir-t fogságából kiszabadítsa. Mint kancellár a kir. udvarban élt, a ppi javadalmakat 1590: Migazzi Miklós zágrábi knk. kezelte. Agyvérzésben halt meg. Kv-gyűjtő volt, kv-ei közül a szombathelyi várban 56 művet találtak és írtak össze. A győri szegyh-ban temették el. - Tinnini széke 1586. IV-1589. II: üres, utóda 1589. II. 20: Cserődy János, Zágrábban 1589. III. 20: Sztankovácsi Gáspár, Győrött 1592. IX. 23: Kutassy János. T.E.

Pauer 1847:395. - Mendlik 1864:117. (1584-88: zágrábi pp.), 70. (s.v. Heresinczius; 1587-90: győri pp.) - Schem. Zagr. 1870:X. (56.) (s.v. Heresinci, †Prága, 1590), XXIV. (304.); 1894:XXIV. (47.) (1574: tinnini pp.); 1917: XXIII. (s.v. Heresinec) - Gams 1873:374. (57.) (s.v. Heresincius; 1587. X. 20-†1590. VI. 10: győri pp.), 388. (51.) (s.v. Harassinczy; 1585. III. 8-1588. X. 26: zágrábi pp.), 423. (45.) (1584. VIII. 28-1586. III. 3: tinnini pp.) - Matković 1888:XIV. (51.), XXVII. (28.), LVI. (482.), LVII. (501.) (s.v. Heresinci) - Kollányi 1900:189. - Margalits 1900:706. - Eubel III:333. (Tinnin), 359. (Zágráb), 232. (Győr) - Schem. S–K–S. 1902:10. (44.) (1584: tinnini pp.; s.v. Heresinzi) - M. Kv-szle 1932. 34:54. (Iványi Béla: M. pp. kv-hagyatékai) - Galla 1940:102. - Schem. Jaur. 1940:7. (48.) (s.v. Heresinczy, 1587-90: pp.); 1968:47. (45.) - Veress 1941:664. - Kolarić 1995:273. (címer)