🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hercer
következő 🡲

Hercer Jób, OFMConv (Zalaegerszeg, 1751. szept. 24.-Miskolc, 1819. dec. 28.): gimnáziumi tanár, hitszónok. - Fölszentelése után Aradon és Miskolcon gimn. tanár, majd Sályon kp. Utolsó éveiben Miskolcon dolgozott a kat. kisebbség erősítésén. - M: Az imádandó oltári nagy sztségnek valóságát bebizonyító rövid beszéd. Kassa, 1789. - Igaz-e, hogy Krisztus mind a két színnel való közönséges élést parancsolta? Eger, 1799. - Törvényes megvizsgálás alá vetett köztársaságot illető kérdés. Valjon lehet-e a klastromokat csupán politikai okokból törvényesen eltörleni és azoknak jószágait jobb haszonra fordítani? Írta J. A. Schlettwein. Lat-ból ford. Miskolc, 1815. - A kat. hittől elszakadt atyafiakhoz utasított Oktató Intés. Írta J. Barklaii. Lat-ból ford. Uo., 1817. - Az emberi életnek játék helye. 1-3. köt. Írta M. Aleman. Lat-ból ford. Uo., 1822. 88

Szinnyei IV:743. - Monay 1953:40.