🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Heródes-pártiak
következő 🡲

Heródes-pártiak: Az ÚSz-ben 3 helyen a →farizeusokkal együtt Jézus ellenségeiként jelennek meg (Mk 3,6; 12,13; Mt 22,16). Nem azonosíthatók az ál-Tertullianus által említett zsidó szekta tagjaival, akik Heródest tekintették Messiásnak. E. Bikerman meggyőzően bizonyította, hogy ez a szekta tudósok fantáziájának szülötte, mivel a Ter 49,10 egy zsidó értelmezését (= Heródes lesz, aki véget vet Júda uralmának) úgy tekintették, mint az egyik zsidó szektának a Messiásra vonatkozó tanítását. Órigenész gúnynévnek tekintette a ~ elnevezést, amelyet Palesztinában a róm. uralom ellenzői adtak a rómaiakkal barátkozóknak. Ez az értelmezés Mt 22,16-ra támaszkodik (Heródes magatartása), Mk 3,6 azonban ellene szól, és nyelvi szempontból sem igazolható. Ugyanezen okokból el kell Szt Jeromos nézetét is vetni, aki Heródes katonáit értette a ~ kifejezésen. Némelyek - nyelvi okokból - Heródes Antipász udvari embereiként értelmezik a ~at (pl. Lagrange, Bikerman), mások a heródesi uralkodóház híveit látják a ~ban (így pl. Haenchen). Legújabban az →esszénusokkal próbálják azonosítani őket. **

BL:615.