🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Heródes Antipász
következő 🡲

Heródes Antipász (Kr. e. 22-Kr. u. 40. u.): negyedes fejedelem. - Nagy →Heródes és Malthaké fia, →Manaén tejtestvére (ApCsel 13,1). Atyja 2. végrendeletében őt jelölte teljes országa utódául, de Augustus cs. (ur. Kr. e. 31-Kr. u. 14) rendelkezésére be kellett érnie Galileával és Pereával, valamint a negyedes fejedelem címmel (Lk 3,1; de Mk 6,14 népiesen királynak mondja). Az evang-okban és pénzérméin is Heródes, ezért gyakran összetévesztik atyjával. - Pereában újjáépítette Betharamphtát, és Liviásznak, Kr. u. 14: Juliásznak nevezte el. A Galileai-tó Ny-i partján Tiberius tiszteletére új várost épített, Tibériást. - Feleségül vette IV. Aretász nabateus kir. leányát, vsz. azért, hogy országát az arab támadásokkal szemben biztosítsa. Kr. u. 28: Rómából megszöktette féltestvérének, Fülöpnek feleségét, →Heródiást a leányával, Szaloméval együtt, Aretász leányát pedig visszaküldte apjához. Keresztelő János szót emelt házasságtörése ellen, ezért ~, jóllehet tisztelte Jánost, Szalóménak tett ígérete miatt Mahéruszban lefejeztette. Lk 13,21-33: Jézus ~t rókának nevezi. - ~ szerepel Jézus szenvedéstörténetében: a kínszenvedés húsvétján Jeruzsálemben tartózkodott, s mert területileg illetékes ura volt Jézusnak, →Pilátus átküldte hozzá. ~ csodát szeretett volna látni, s amikor látta, hogy Jézus szóra sem méltatja, csúfot űzött belőle és visszaküldte Pilátushoz (Lk 23,7-12). - Heródiás biztatására Kr. u. 39: Rómába utazott, hogy Caligula cs-tól (ur. 37-41) kir. címet szerezzen, de vádat emeltek ellene, és a cs. összeesküvés gyanúja miatt megfosztotta országától és Lugdunumba (Gallia) száműzte, ahová Heródiás is elkísérte. - Ikgr. Önmagában nem, csak Szalóme tört-ében és a Krisztus ~ előtt-képeken ábrázolták. Be.Gy.

Schürer-Vermes I:340. - Sachs 1980:172. - BL:72. (s.v. Antipász) - Kroll 1993:451.