🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Heródes Agrippa
következő 🡲

Heródes Agrippa: két zsidó király. - I. Marcus Julius ~ (Kr. e. 10/9-Cézárea, Kr. u. 44 nyara). Nagy →Heródes unokája, Arisztobulosz és Berniké fia. Felesége Küprosz, gyermekeik Berniké, Mariamné, →Druzilla és II. ~. - Az Úsz-ben Heródes király, pénzein és Josephus Flaviusnál Agrippa. Rómában Tiberius cs. (ur. Kr. u. 14-37) fia, Drusus barátjaként élt. Amikor kegyvesztett lett, szegényen Palesztinában utazott, öngyilkos akart lenni, de Heródiás közbenjárására megkapta Tibériást lakhelyül. Miután Heródessel összekülönbözött, Flaccus konzulnál talált menedéket. Zavaros pénzügyei ellenére újra Rómába ment, Tiberius szívesen fogadta, rábízta fia, Gaius nevelését is, akin keresztül ~ összeesküvést szőtt a cs. ellen, bebörtönözték. 37: Gaius Caligula néven cs. lett (ur. 37-41), kiszabadította a börtönéből, Fülöp utódaként kinevezte →negyedes fejedelemmé Palesztina É-i részén. ~ a sógorát, →Heródes Antipászt a rómaiak elárulásával vádolta, jutalmul megkapta ter-ét, Galileát és Pereát, majd 40/41: Claudiustól (ur. 41-54) a római prokurátorok vezetése alatt lévő tartományokat, Júdeát és Szamáriát is. Így 41-44: valóban Palesztina kir-a lett. Színleg törvénytisztelő, a keresztények vezetőit üldözte. Az idősebb Jakabot megölette (ApCsel 12,1-3), Pétert bebörtönöztette (12,4-11). Római módon építkezett, mégis lazítani szerette volna kapcsolatait Rómával. Jeruzsálemben egy 3. védelmi falat épített, melynek építését Claudius leállíttatta. 44: váratlanul meghalt, az ApCsel 12,21-23 szerint mert istenként tiszteltette magát, férgek v. valami gyomorbaj emésztette el. Halála után ismét római prokurátorok uralkodtak. - II. Marcus Julius ~ (Róma, Kr. u. 27 k.-93/100). I. ~ fia. Anyja Küprosz. Az Úsz őt is Agrippa királynak nevezi (ApCsel 25,13). Rómában nevelkedett, honfitársai szolgálatára volt Cumanus idején és közvetített a főpap ruháinak kérdésében. Claudius (ur. 41-54) szívesen nevezte volna ki apja helyére, de a 17 éves ifjút még éretlennek tartotta. 50: Khalkisz (Libanon) kir-ává, majd a jeruzsálemi templom felügyelőjévé tette, ráruházva a főpap kinevezésének jogát is. ~ csak 52: utazott a helyszínre. 53: Fülöp és Lizániás ter-ének kir-a. - Nero (ur. 54-68) nagy területeket adományozott neki Galileában és Pereában. - Pál ap. perében szerepel (ApCsel 25,13-26,32). →Fesztusz helytartó terjesztette eléje az ügyet, annál inkább, mivel ~ személyesen is hallani akarta „azt az embert” (26,2-23: Pál védekező beszéde), és szabadon is engedte volna Pált, ha az nem föllebbez a császárhoz (26,24-32). - ~ nagy építtető volt, a jeruzsálemi tp-ot 62-64: fejezték be). 66: a zsidó lázadás kitörésekor Alexandriában volt. Róma oldalán állt, jutalmul Vespasianus (ur. 69-79) növelte birodalmát. Testvére feleségével, Berenikével élt (Kr. u. 64), akinek ő volt a 4. férje. Jeruzsálem eleste, 70 után Rómába költözött, élete végéről keveset tudunk. Be. Gy.

Schürer-Vermes I:442. - Jagersma II:105.