🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Heller
következő 🡲

heller: több pénzrendszer aprópénze. - Eredetileg a sváb Hall városában vert pfenniget jelentette, ahol ezt a 13. sz. elején kezdték verni. Jellegzetes ábrái a kéz és a kereszt, súlya 0,55 g, és 0,37 g színezüstöt tartalmazott. Pénzlába és a pfennighez viszonyított értéke a későbbiek folyamán többször módosult; a 13-14. sz: általában 1 pfennig = 2 ~. - A ~ az Osztrák-M. Monarchiában az 1892: bevezetett korona-valutában: 1 korona = 100 ~. A ~ m. névváltozata a fillér. G.I.

Schrötter 1930.

Heller Erik (Bp., 1880. máj. 15.-Bp., 1958. okt. 25.): jogász, egyetemi tanár. - 1890-98: a bpi II. ker. kir. kat. főgimn-ban tanult, majd az egy-en jogot végzett, 1904: dr-rá avatták. 1902: joggyakornok bírósági szolgálatban, 1906: bírósági aljegyző, 1908: jegyző, 1913: albíró, 1918: igazságügymin. titkár, 1922: kir. főügyészh. az Igazságügymin-ban. 1923: a bpi egy. mtanára, 1925. IX. 23: a szegedi egy. büntető eljárásjogi tanszékvez. ny. r. tanára. 1933/34: a jogi kar dékánja, 1934/35: prodékánja. 1938-42: a MTA jogtud. biz-a meghívott, 1943: r. tagja. 1940. X. 19: a kolozsvári egy. tanszékvez. ny. r. tanára, a kolozsvári jogi kar dékánja. 1944-49: a m. anyagi büntetőjog és a bűnvádi eljárási jog ny. r. tanára a bpi egy-en. - 1943. V. 14: a MTA l., 1949. XI. 29: tanácskozó tagja, 1947: a SZIA II. o-a tagjává választotta. Anyagi büntetőjoggal, büntető eljárásjoggal s a fiatalkorúak büntetőjogával foglalkozott. - M: Bűnvádi perrendtartás a fiatalkorúak bűnügyeiben, figyelemmel a törv-hozás feladataira. Bp., 1912. - A becsület védelméről szóló 1914:41. tc. Pécs, 1914. - A hatóságok büntetőjogi védelméről szóló 1914:40. törv. Uo., 1916. - A büntetőjogi elméletek bírálata bevezetésül a büntetéskiszabás elméletéhez. Bp., 1924. - M. büntetőtörvénykezési jogi jegyzetek. Szeged, 1926. - M. büntetőjogi jegyzetek. Előadásai alapján összeáll. Mecsér József. Uo., 1929. - A m. büntetőjog tankv-e. 1-2. félköt. Uo., 1931-37. - A „Ne bis in idem” elve a büntető törvénykezési jogban. Uo., 1932. - A m. katonai büntetőjog ált. tanai. Uo., 1937. - A m. sajtóbüntetőjog. Uo., 1937. - Revízió és büntetőkódex. Uo., 1939. - Büntetőjogi és büntetőtörvénykezési jegyzet. Előadásai alapján összeáll. Bellér István. Uo., 1940. - Egyhjogi jegyzetek. Előadásai alapján összeáll. Személyi László. Uo., 1940. - Büntetőjog és világnézet. Bp., 1941. - Büntetőjogunk haladásának útja. Szeged, 1941. - Jogi előadások. Többekkel. Kolozsvár, 1942. - Megtorlás, prevenció, korszellem. Bp., 1943. - Szubjektivizmus és objektivizmus a büntetőjogban. Kolozsvár, 1944. - A m. büntetőjog ált. tanai. Rövidített tankv. Bp., 1945. - A m. büntetőtörvénykezési jog tankv-e. 1-2. köt. Bp., 1947-49. - Szerk. többekkel a Büntetőjogi tanulmányok (Bp., 1933) c. Angyal Pál-emlékkv-et és a Jogi értekezések Degré Miklós 70. életéve betöltésének megünneplése alkalmából (Szeged, 1937.) c. kötetet. Tagja volt a Jog c. folyóir. szerk. biz-ának. T.E.

MTA tagajánl. 1943. - SZIA tagajánl. 1947:9. - MÉL I:703. - Jogtud. Közl. 1959. (Móra Mihály) - Szegedi egy. alm. 1971:26. - Gulyás XIII:248.

Heller Farkas Henrik (Bp., 1877. máj. 9.-Bp., 1955. szept. 29.): közgazda, egyetemi tanár. - A középisk-t és az egy-et Bpen végezte, 1900 őszén államtud. dr-rá avatták. 1898-1901: a bpi keresk. és iparkamara fogalmazója, 1901. IV. 5: a Földműv. Min. szolgálatába lépett. Mint min. fogalmazót 1907: a nemzetgazdaságtan ipari és keresk. pol. c. részének műegy. mtanárává képesítették. 1914. II. 27: műegy. ny. rk., 1917. I. 30-1949: ny. r. tanár, a nemzetgazdaságtan és pénzügytan tanszékvez-je. - 1920: a SZIA II. o-a, 1921. V. 8: a MTA l., 1934. V. 11: r. tagjává választotta, melynek 1948. I. 12-1949. XI. 29: o-elnöke, 1949. XI. 29: tanácskozó tagja lett. 1945. XII: kinevezték 3 évre a Keresk. Szakokt. Tanács elnökének. 1920-23: és 1925-27: a műegy. közgazd. o-ának, 1934/35: a közgazd. karának dékánja, 1927-29: a gépészmérnöki o. dékánja, a M. Közgazd. Társ. alelnöke, a M. Társad-tud. Társ. elnöke volt. - M: A határhaszon elmélete. Bp., 1904. - A szociálpol. és a felső o-ok. Uo., 1911. - A gyermekmunka szabályozása. Uo., 1911. - D. Kinderarbeit in Ungarn. Jena, 1912. - Nemzetgazdaságtan. Bp., 1916. - Pénzügytan. Uo., 1917. - A közgtan elemei. Uo., 1918. - Közgtan. 1-2. köt. Uo., 1919-20. - A társad. kérdés megoldásának útjai. Uo., 1920. - Nemzetk. munkásvédelem. Uo., 1921. - Pénzügytan. 1. köt. Elméleti pénzügytan. 2. köt. Pénzügyi pol. Uo., 1921-22. - D. Entwicklung d. Grundprobleme d. theoret. Volkswirtschaft. Leipzig, 1921. (Kisebb átdolg-sal: Teorettinen kansantaloustiede. Porvoo-Helsinki, 1935) - Mo. szociálpol-ja. Bp., 1923. - Nationalökonomie. Halberstadt, 1925. - Theoretische Volkswirtschaftslehre. 1. köt. Leipzig, 1927. - Az MTA és a közgazd. tud-ok. Bp., 1930. - Közgazd. lex. Szerk. Uo., 1937. - Korunk gazd. bajai és a közgazd. tud. Uo., 1937. - Gávai Gaal Jenő ig. és rtag emlékezete. Uo., 1943. - A közgazd. elmélet tört. Uo., 1943. - Üzleti szellem és közérdek. Uo., 1943. - Nemzetk. valutatervek. Uo., 1946. - Közgtan. 1. köt. Elméleti közgtan. 2. köt. Alkalmazott közgtan. Uo., 1945-47. - Szerk. 1925-32: a Közg. Szlét, 1935-43: az Értekezések a Nemzetgazdaságtan és Stat. Köréből c. sorozat társszerk-je. T.E.

SZIA tagajánl. 1920:5. - MTA tagajánl. 1921:26; 1934:28. - M. társad. lex. 1930:223. - Karczag 1932:546. - Strazimir 1933:603. Arck. - Ünnepi dolgozatok Balás Károly és ~ szül. 60. évford. alk. Uo., 1934. Arck. - M. Nemz. 1955. IX. 29. - Szabad Nép 1955. IX. 30. - MÉL I:703. Arck. - MTA tagjai 1975:107. - Gulyás XIII:251.

Heller János, Haeller, Häller (Szobathely, Vas vm., 1821. jan. 23.-Baja ?, Bács-Bodrog vm., 1882.): harangöntő. 1840-82: Baján dolgozott. P.P.