Magyar Katolikus Lexikon > H > Hellebrant


Hellebrant Árpád (Pest, 1855. nov. 18.-Bp., 1925. dec. 5.): könyvtáros. - Középisk. és egy. tanulm-ait Bpen végezte, 1878: tanári okl-et szerzett. 1876: a MTA kvtárában dolgozott, ahol 1878: kvtári tiszt, 1892. XII. 4: alkvtárnok, a MTA irodtört. biz-a tagja, majd kvtárnok, 1923: nyugdíjazták. 1880-1920: ma is nélkülözhetetlen bibliográfiákat és repertóriumokat tett közzé évről évre, 1885-1919: az EPhK-ben m. filológiai, 1905-20: a M. Paedagogiában tanügyi, 1893-1924: az ItK-ban m. irodtört., 1912-20: a Századokban törttud., az Ethnographiában népr., a M. Nyelvben nyelvészeti írásokról. 1915: a SZIA III. o-a tagja. - M: A MTA kvtárában levő ősnyomtatványok jegyzéke. Bp., 1886. - Kiss János superintendens emlékezései maga által följegyezve. S.a.r. és előszó. Uo., 1890. - Szegedi Gergely énekeskv-e 1569-ből. Szilády Áron tanulmányával. Uo., 1893. - Régi m. kvtár. 3. köt. 1-2. r. Szabó Károllyal. Uo., 1896-98. - Folyóir-ok és időszakos kiadványok az MTA kvtárában. Össze áll. Pápay Józseffel. Uo., 1906. - Diplomatáriumok és monumenták az MTA kvtárában. Uo., 1909. - Kriza János levelei Toldy Ferenchez. Uo., 1912. - Betűjegye: H. Á. (B. Szle 1905). 88

Szinnyei IV:665. - Pallas IX:25. - Magyarság 1925. XII. 6. - Nemz. Újs. 1925. XII. 6. - MIL I:448. - MÉL I:702. - Gulyás XIII:234.