🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hebron
következő 🡲

Hebron (héb. 'szövetségkötés helye'): 1. Kirjat-Arba későbbi neve (Ter 23,2; 35,27; Józs 14,15; 15,13.54; 20,7; 21,11; Bír 1,10; Neh 11,25); régi és fontos városállam a Júdeai-hegyvidék D-i részén, a vízválasztótól Ny-ra. Szám 13,22: 7 évvel Tanisz (Egyiptom) előtt épült (e megjegyzés vonatkozhat a városfal régészetileg igazolt középső bronzkori újraépítésére is). Izr. fiai előtt az anakiták lakták (13,22; Józs 11,21; 14,6-15; 15,13; Bír 1,15), de a Ter 23; 25,10; 49,32; Szám 13,29 hettitáknak mondja az izr-k elődeit. Józs 10,3 viszont egy amorita kir-t említ (Hoham). Szám 13,22; Józs 15,13; Bír 1,10: Káleb fiainak lett a birtoka. Nevezetes ~ban egy szentély (→Mamre) és egy sír (→Machpela), amelyhez az ősatyák neve fűződik. Józs 15,54; 20,7: a kalebita birtok Júdáé, sőt fő támaszpontja a jórészt negebita elemekből összetevődő törzsnek, ahol Saul elől Dávid is menedékre lelt (1Sám 30,31), s kir-nak is itt kiáltották ki (2Sám 2,1-4; 5,1-5). ~ban gyilkolták meg és temették el Abnert, aki Izr. Júdához csatlakozása ügyében egyezkedett Dáviddal (3,27.32); Isbaal fejét is Abner sírboltjában temették el, gyilkosait pedig felakasztották (4,12). Miután Dávid székhelyét Jeruzsálembe helyezte, ~ elvesztette jelentőségét, de Absalom még itt kiáltatta ki magát királynak (15,7.9). Az orsz. kettészakadása után Rechabeám megerősítette a várost (2Krón 11,5-12). Jeruzsálem pusztulása után az edomiták kezére került. Neh 11,25: a fogság utáni időben Júda fiai közül némelyek ~ban telepedtek le. 1Mak 5,65: Makkabeus Júdás elfoglalta Ézsau fiaitól. A név emlékeztet a 'könyörülő barátjá'-ra, azaz Ábrahámra (vö. Iz 41,8; Jak 2,23). Az ősi ~t régóta az er-Rumedi dombon keresik, el-Haliltól Ny-ra, s az 1964-től folyó ásatások eredményesek. El-Halilban (Jordánia) ma is mutogatják a pátr-k sírját; a muzulmánok féltve őrzött zarándokhelye. ~ vidéke a bibliai korban híres volt szőleiről és boráról. →korsópecsét - 2. egykori püspökség Palestina provinciában. Caesarea suffr-a volt. C-ét viselte 1851: Haynald Lajos. **

AP 1984:740. - BL:598.