🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Haugh
következő 🡲

Haugh Béla (Bajna, Esztergom vm., 1871. júl. 9.-Nagykálló, 1920. febr. 11.): gimnáziumi tanár. - 1882-90: Esztergomban a bencés gimn. növendéke, a bpi tudegy-en 1896: m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. A debreceni piar., majd a zsolnai kir. kat. gimn. h. tanára, 1897: a szekszárdi áll. főgimn. tanára, 1912: a jászapáti kir. kat., 1917-20: a nagykállói áll. gimn. ig-ja. - 1899-1912: a Tolnavm. Múz. őre is. Jászapátiban kb. 4000 régészeti és néprajzi tárgy egybegyűjtésével megalapozta a jászapáti múz-ot. - M: Napraforgók. Költemények. Bp., 1898. - A Tolnavm. Múz. kalauza. Szekszárd, 1902. - A Tolnavm. Múz. és Múz. Egylet évkv-e. Szerk. Székely Ferenccel. Uo., 1902. - A Tolnavm. Múz. kvtárának katalógusa. Uo., 1904. - András úr. Reg. Bp., 1908. - Wozinszky Mór életrajza. Szekszárd, 1908. - Fiamnak. Uo., 1909. - Vitéz Háry János hőstettei. Bp., 1914. - Végre mégis! Egy asszony emlékiratai. Reg. Uo., 1916. - 1905: a Közérdek c. hetilap munk. - Álnevei: Hajdú Elemér (Közérdek, 1905); Horti Béla (Ország-Világ, 1897-1900). 88

Kalmár 1907:188; 1910:215. - Balogh 1939:29. - Gulyás XII:788.