🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Haudek
következő 🡲

Haudek Ágoston József, OSB (Apatin, Bács-Bodrog vm., 1852. nov. 24.-Rohitschfürdő, Stájero., 1904. szept. 3.): főiskolai tanár. - 1871. IX. 8: lépett a r-be, Pannonhalmán, 1874-77: Innsbruckban teol., 1877. VII. 22: ünn. fog-at tett, X. 8: pappá szent. 1877-79: Innsbruckban és Lille-ben hittan hallg., 1879: Pannonhalmán az egyhjog és egyhtört. főisk. tanára és szertartó, 1885: főapáti titkár és levtáros, 1888: Rómában a Szt Anzelm Főisk. tanára, 1891: Zalaapátiban jószágkormányzó, 1899: alperjel is. 1903: Celldömölkön ideigl. nyugdíjban. - M: A vaticani zsin. hű tört. Manninh Henrik Ede után az ang. eredetiből ford. Bp., 1878. - Látogatásom Lateau Lujzánál, a bois d'hainei stigmatizált szűznél 1879. VII. 18. Uo., 1880. - A kath. egyh. birtokjoga. Kül. tek. az újabb keletű államjogi elméletekre és kegyúri jogra. Uo., 1882. - Kalauz és utasítás az egyenes áll. adók iránt. A pannonhalmi Szt Benedek-r. gazdatisztjei számára. Győr, 1882. (Névtelenül) - A kath egyh. közjoga. 1. r. Egyháztársad. alapjogtan. Vezérfonal egyhjogi előadásokhoz és művelt kath-nak magánhasználatra. Győr, 1884. - Az örök papi méltóság. Írta Manning H. Ede... Az ang. eredetinek 3. kiad. után ford. Uo., 1885. - Fabiola v. a katakombák egyháza. Írta Wiseman Miklós bíb. westminsteri érs. Új m. kiad. eredeti után ford. Bp., 1888. (7. kiad. 1935) 88

Szinnyei IV:514. - Balogh 1939:29. - Gulyás XII:784.