🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Harmagedón
következő 🡲

Harmagedón: annak a helynek héber neve (Jel 16,16), ahol a 3 tisztátalan lélek összegyűjti harcolni a földkerekség királyait a mindenható Isten nagy napjára. - A hagyományos felfogás szerint a Kármel D-i nyúlványát, Megiddó hegyét kell rajta érteni, Kánaánban ui. ez volt az ütközetek klasszikus helye (vö. Bír 4,12-16; 2Kir 23,29). Mások a héb. harmoed (az egybegyűlés hegye; Iz 14,13) gör. megfelelőjének tartják a ~ nevet; eszerint a ~t az istenek gyülekezőhelye démoni ellentétének lehet tekinteni. J. Jeremias szerint a nevet még nem sikerült megfejteni, s ő is a világ mitikus hegyeként, az →Isten hegye (Zsid 12,22-24) ellentéteként értelmezi a ~t, ahol összegyűlnek az Istennel szembehelyezkedő hatalmak. Ugyanakkor A. van den Born a feltételezett héb. har magedon ('a makedón, azaz Nagy Sándor hegye') gör. megfelelőjét keresi a ~ névben. **

BL:567.