🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Haraszti
következő 🡲

Haraszti (1883-ig Krumpholcz Hantz) Gyula (Kolozsvár, Kolozs vm., 1858. aug. 25.-Bp., 1921. júl. 15.): egyetemi tanár. - A középisk-t Kolozsvárt és Kecskeméten végezte, 1875-77: a nagybecskereki és veszprémi piar. gimn. s-tanára. 1876: megvált a r-től. 1880: a bpi egy-en drált. 1883: a kolozsvári egy. ideigl. h. tanácsjegyzője, majd a nagykállói gimn. h. tanára, 1884: r. tanára, 1884: a nagyváradi, 1887: a kassai főreálisk. tanára. Az 1889/90-es tanévet Párizsban töltötte, 1891: a bpi VI. ker. főreálisk. tanára, 1892: a modern fr. irod. mtanára Bpen, 1895. VII. 12: a fr. nyelv és irod. ny. r. tanára és a tanárképző int. tanára Kolozsvárt, 1909. VIII. 11-től haláláig a bpi egy. ny. r. tanára, 1920/21: a bölcs. kar dékánja. 1903. V. 8: a MTA l., 1906. II. 7: a Kisfaludy Társ. tagja. - 1919. IV: a kommün idején katedrájától megfosztották, de annak bukása után ismét elfoglalta. - M: Költészetünk új népies iránya. Bp., 1879. - Cameron. Episod a mexikói háborúból. L. Lande L. után fr-ból ford. Uo., 1879. (Olcsó kvt. 78.) - Csokonai Vitéz Mihály. Uo., 1880. - Madách Imre költ-ének jellemzéséhez. Kolozsvár, 1882. - Poirier úr veje. Színmű. Fr-ból ford. Uo., 1882. (Olcsó kvt. 146.) - A fr. költ. ismertetése. Bp., 1886. - A naturalista reg. Uo., 1886. - Egy orgona-ág. Ónida után ford. Uo., 1888. (Olcsó kvt. 237.) - André Chénier költ-e. Uo., 1890. (Fr-ul: Paris, 1892) - Goethe Iphigeniájának jegyzetes kiadása. Bp., 1891. - Kis fr. nyelvtan. Uo., 1892. - Kis ném. nyelvtan. Uo., 1892. - Háromszögletű kalap és egyéb elb-ek. P. Alarcon után ford. Uo., 1894. (Olcsó kvt. 336.) - Moliére élete és művei. 1-2. köt. Bp., 1897. - A 18. sz. Írta Emile Faguet. Uo., 1899. - A fr. lírai költ. fejlődése. Uo., 1900. - A renaissance fr. színköltészete és a színszerűség. Bp., 1904. - Duse Eleonora. Uo., 1904. - A turkomán háború. Írta J. A. Gobineau. Uo., 1905. - Corneille és kora. Uo., 1906. - Edmond Rostand. Uo., 1912. (Fr-ul: Paris, 1913) - Arany János. Uo., 1912. (Modern kvt. 123/5.) - En glanat chez La Fontain. Paris, 1922. - Betűjegyei: -a (B. Szle 1896); H. Gy. (Uo. 1892); h. gy. (U. o. 1911); r. a. (1881–82: Kelet, Kolozsvári Közl. H.B.

Szinnyei IV:458. - MTA tagajánl. 1903:10. - Akad. Értes. 1921:289. (Szinnyei József) - EPhK 1921. (Eckhardt Sándor) - Nyugat 1921. (Laczkó Géza) - Angyal Dávid: ~ emlékezete. Bp., 1939. (MTA emlékbeszédek, 23:6.) - Gulyás 1956:563. - Gulyás XII:600.

Haraszti (1892-ig Czvitkovits) Sándor Antal (Harasztifalu, Vas vm., 1867. aug. 25.-Bp., 1949. dec. 3.): gimnáziumi tanár. - 1888. IX. 2: Jászón belépett a prem. r-be, 1892. XII. 25: Csornán ünn. fog-at tett, 1893. III. 19: pappá szent., m-lat. szakos tanári okl-et szerzett és drált. Keszthelyen gimn. tanár, 1901. VIII. 10: elhagyta a r-et, 1902(?)-44(?): is a békési ref. gimn. tanára. Öreg korában laicizálták. - M: Az Árpádiász nyelve. Keszthely, 1896. 88

Századunk névváltozásai 1895:97. - Stefancsik-Kovács 1978:96. (60.) - Gulyás XII:610.

Haraszti Vince   →Szilassi Vince