🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Harangozó
következő 🡲

harangozó: az egyházközség →harangozással megbízott alkalmazottja. - A 4. sz-tól a szegyh-akban az →ostiarius, egyéb tp-okban megbízott hívő. A falusi közösségben megbecsült tisztség volt. Sok helyen különböző, a jobbágyokat terhelő szolgáltatásoktól részben v. egészben mentes volt. - A nagy harangok megszólaltatása meghaladta egy ember erejét. Pl. a kölni dóm ún. „Császár-harang”-jának megkongatásához legalább 40 ember kellett. A 13. sz: a váradi szegyh. ~i Szőlős falu lakosai voltak. A győri szegyh. ~i a kk-ban Bácsa falu férfiai voltak. A késő feudáliskori Mo-on a ~ gyakran más feladatokat is ellátott, pl. ő végezte az ostyasütést, kezelte a toronyórát, fújtatta az orgonát stb. - A harangozás céljára nem mindenütt alkalmaztak ~t, így pl. 1659: Mosonszolnokon, 1755: Esztergom-Vízivárosban az iskolamester, 1841: Taszáron a kántor harangozott. - A MKPK 1913. IV. 25-26: a Katolikus Tanügyi Tanács előterjesztésére úgy határozott, hogy a tanítók a jövőben nem kötelezhetők a ~i (és sekrestyési) feladatok ellátására. - A ~tól elvárták. hogy egyházias érzületű és erkölcsileg kifogástalan legyen. Az 1942. évi egri egyhm. zsinat 83. paragrafusa szerint a ~ alkalmazása az esperes feladata volt. Mielőtt szolgálatát megkezdte volna, esküt kellett tennie. A helyi szokás szerinti időkben volt köteles harangozni (gyermekek csak felügyelet mellett harangozhattak). Feladata volt még a tp. nyitása-zárása, az örökmécs gondozása, az egyházi szerek és ruhák kikészítése és használat utáni helyretétele, a tp. söprése és portalanítása, a ministránsok felügyelete. - Az elektromos harangozás elterjedésével rohamosan csökken a ~k száma. T.J.P.

Kolosvári Sándor-Óvári Kelemen: A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. 1-5. köt. Bp., 1885-1902. - Pogonyi Bernát: Sekrestyések és ~k vezérkv-e. Uo., 1908. - Havi Közlöny 1913. jan. 71-72. hasáb. - Az 1942. é. egri egyhm. zsinat határozatai és törvényei. Eger, 1942:36.

Harangozó Ferenc (Szentpéterfa, Vas vm., 1908. jan. 24.-Szombathely, 1991. dec. 21.): vicerektor, gimnáziumi igazgató. - A teol-t Innsbruckban végezte, 1937: drált. 1934.VII. 26: szombathelyi egyhm-s pappá szent. Zalaegerszegen kp., 1936: Kőszegen a Kelcz-Adélffy Int. ig-ja, 1938: Szombathelyen hittanár, 1942: Csendlakon plnos, 1945: Szombathelyen vicerektor és teol. tanár, tömegesen segítette át Au-ba a jugoszláviai komm. haláltáborból menekülteket; ~ juttatta át a határon 1946. VIII. 14: Sulyok Dezsőt. 1948. III. 11: Szombathelyen az utcáról rabolta el a titkosrendőrség, V. 23: Badenbe (Au.), a KGB közp-jába szállították, a szovjet katonai bíróság fasiszta szökevények segítéséért 25 é. kényszermunkára ítélte. A lembergi elosztótáborból 1949. VII. 1: Tajsetbe (Szibéria) szállították, VIII. 23: tüdőgyulladással és vérhassal kórházba került. XII: a 7., 1951. VI: a Tajga 32., X: a 22., 1952: a 38., 1953: a 37. sz. táborban, 1955. III: Resoti büntetőtáborban, IX: Chrom-Pich (Ural) táborban fogoly. XI: több száz fogollyal Mo-ra hozták, Nyíregyházán, Jászberényben szigorú őrizet alatt tartották. 1956. VII-XI. 2: a bpi Gyűjtőfogházban fogoly, XI. 5: Au-ba menekült. Svájcban telepedett le, 1958: a Svájci M. Munkásszöv. egyik vez-je s a Schwiz kat. koll. tanára, 1960-73: a Burg Kastl-i M. Gimn. ig-ja, majd Mindszenty bíb. munk. 1988: p. prel. A Mindszenty Alapítvány és a Mindszenty Emlékbiz. tagja. - 1958: a Keresztény Magyar Munkás szerk-je, 1958-63: az Újjászületés társszerk-je, 1967: a Magyar Egyházi Tájékoztató, 1977-89: az Életünk szerk-je. T.E.

Schem. Sab. 1943:149; 1947:131. - Mildschütz 1977:139. - Hetényi Varga I:371. Arck. - Nagy II:29.

Harangozó János, SDB (Szentpéterfa, Vas vm., 1892. márc. 6.-Szombathely, 1978. jan. 8.): igazgató, lelkipásztor. - 1907: a CMI növ-e lett. A teol-t Rómában, a S. Anselmo egy-en végezte. 1922. VI. 10: Rómában pappá szent., a S. Saba-tp. plnosa lett. 1931: hazarendelték, a visegrádi Mária Oltalma fiúotthon, majd Gyulán, Újpesten, Esztergom-táborban és Tanakajdon az int. ig-ja. 1943: tart. tanácsos. A r. föloszlatása után 1950: Pornóapátiban, 1952: Körmenden, 1955: Szentpéterfán kisegítő lelkész.

Pilinyi 1943:263. - Szolg. 1978. 38:100.


Harangozó Katalin Irén SZLT (Csákvár, Fejér vm,. 1914. nov. 25.–Bp., 2005. ápr. 23.): szerzetesnő. – Apja földműves, anyja htb. ~ Bpen a Szt Margit leánygimn-ban 1933. VI. 8: éretts., IX. 8: lépett a vincés nővérek r-jébe. 1934–38: Szegeden polg. isk. tanári okl-et szerzett. Fog-t 1938. IX. 8: Vácott tette. 1948-ig uitt polg. és ált. isk. tanár. 1949: Bpen néhány hónapig klinikai betegápoló, majd Szegeden konyhaszámadás készítő. 1953: Bp. XV. ker. Lenin úti ált. isk. tanárnője 1970. IX: nyugdíjazták. s. k.–r.k.