🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hangok Hazulról
következő 🡲

Hangok Hazulról: 1. Pécs, 1917. ápr.-1918. júl.: a pécsi szeminárium katona-kispapjainak lapja. - Megj. havonta, 1918. I: kéthavonta 9 old. 1917. X: szünetelt. Szerk. 1917. IV-IX. 25: Magyar István, 1917. XI. 5-1918. VII: Faludi Ferenc. Ny: Dunántúl. A harctéren küzdő kispapok leveleit, a katona-kispapok címeit és esetenként az egyhm-ből bevonult táb. lelkészek névsorát, a hierarchián belüli változásokat közölte, az előléptetett egyh. személyek munkásságát méltatta. Szerkesztői a papnev. első évf-ának hallgatói. Rovatai: Levelek a frontról; Hírek, apróságok (nekrológok, fronthírek, kispapok előléptetései a fronton stb.); Válasz többeknek (szerkesztői üzenetek). - 2. Pécs, 1944. jún. 1.-aug.: a pécsi kispapok vakációs lapja. Megj. havonta 6 old. Szerk. Knauer Gyula. Kiadó: Szt Pál Egyházirod. Társ. Ny: soksz. Rovatai: Levelesláda, üzenetek; Pillanatfelvételek (rövid történetek). Közölt nekrológot, kv-ismertetést, vallásos novellákat és verseket. K.I.

Baranya m. sajtóbibliogr. 1992:133. (246, 247.)