🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hanauer
következő 🡲

Hanauer Árpád István (Pápa, Veszprém vm., 1869. dec. 28.-Vác, 1942. jan. 15.): megyéspüspök. - A gimn-ot Kalocsán, a teol-t Innsbruckban végezte, teol. dr. 1892. VII. 26: pappá szent. A veszprémi szem., 1904: a KPI spirituálisa, 1911: a bpi Szt Imre Koll. ig-ja. P. kamarás. 1917: veszprémi knk., irodaig., 1919. VII: váci mpp-ké nevezték ki, X. 5: szent. Veszprémben pp-ké, székét XII. 19: foglalta el. Újjáépíttette a váci szem-ot, s főleg az Alföld tanyavidékein lelkészségeket szervezett. Amsterdamban és Chicagóban részt vett az Euch. Kongressz-on, meglátogatta az USA és Kanada m-jait. - M: Az önkéntelen indulatok és a szabad elhatározások. Bp., 1899. - Hol kezdődik a hazugság? Uo., 1902. (Klny. Bölcseleti Folyóir.) - Kerség Krisztus nélkül. Uo., 1903. (Klny. Kat. Szle) - A kölcsönös igazságosság a kat. erkölcstanban. Uo., 1909. - A lelkiismeret. Uo., 1912. - Útmutató egy új breviáriumhoz. Uo., 1912. - A papszentelés. A Pontificale Romanum szövege. Ford. Uo., 1920. - A bérmálás kegyelme. Uo., 1922. (új kiad. 1939) - A világi hívek apostolkodása. Vác, 1929. - Főpásztori körlevelek és intelmek 1919-29. Rákospalota, 1930. - A róm. p. mint Krisztus helytartója és Péter utóda. Vác, 1930. - Szt Imre életének tanulságai. Uo., 1930. - Az ifjúsághoz. Uo., 1933. - A katekizmus a családok kv-e. Uo., 1934. - Isten fiainak életéről. Uo., 1936. - A váci pp. 1938. é. nagyböjti szózata híveihez a Világkongressz. alkalmából az Euch-ról. Uo., 1938. - A váci pp. 1939. é. nagyböjti szózata híveihez. Uo., 1939. - A vasárnapi misehallgatásról. Uo., 1941. - Utóda Vácott 1942. IX. 24: Pétery József.  88

Révai IX:453; XX:350. - M. ogy. alm. 1927:352. (Arck.); 1931:357. (Arck.); 1935:23. - Ogy. alm. 1927:28; 1931:320. (Arck.); 1935:31. (Arck.); 1939:408. (Arck.) - Pol. évkv. 1927:175. - MKA 1927:129; 1930/31:142. (Arck.) - Kerkápoly 1930:654. - M. társad. lex. 1930:212. - Karczag 1932:534. - Sziklay 1932:239. - Strazimir 1933:591. - Ki kicsoda? 1936:289. - Ker. m. közél. alm. I:360; IV:124. - Nemz. Újs. 1942. I. 16. - Pataky Arnold: Emlékbeszéd ~ fölött. Bp., 1942. - MÉL I:670. - Schem. Vac. 1970:196. - Gulyás XII:502.