Magyar Katolikus Lexikon > H > Halász


halász (lat. piscator, ném. Fischer): tág értelemben a →hal kifogásával foglalkozó személy, szoros értelemben a halat a vízből →hálóval kiemelő mesterember, szemben a horgásszal, aki →horoggal teszi ezt. - A Szentírásban a ~ az →apostolok, az ember~ok képe (Mt 4,19; Mk 1,17; . Jer 16,16). - Okl-einkben a Halász szó mint helynév 1193: Szeged körül, mint vezetéknév (Halas, Halász) 1372: tűnik föl. A solti Halas a 13. sz: a kunok széke lett (Kiskunhalas, halasi szék). Halkereskedők nevét a 15. sz-tól említik: 1434: Halarus Antal, 1456: Haláros István, 1489: Haláros Benedek. - A m. kk-ban a halászság egyike azoknak a kir. nagy szolgáltató népeknek, melyek 1222-ig, az →Aranybulla idejéig hadrendben élő zárt testületek, mint a sütők, földművelők, vadásznépek. A ~ok közösségeit a régi magyar nyelv bokornak, a víz halászóhelyeit már 1095: tanyának nevezi (a balatoni ~ok ma is így mondják). A tanya szó a 16. sz-ig megőrizte e kizárólagos jelentését, és csak az újkorban, a török után vált az alföldi szórt települések nevévé. Mint városi, de vidéken is megmaradó kézműves mesterség a 14. sz. során alakult ki. A ~ minden eszközét, szerszámát, beleértve a csónakot is, maga készítette. A városi ~oknak a 16. sz: már céhük is volt. A 41 ~céh több mint fele a Duna mellett működött. Védősztjük Szt Péter ap. (aki maga is ~ volt), néha Szt Pállal együtt, ritkábban Szt András ap. B.I.-N.P.-Cs.Gy.

Céhkat. 1-2. köt. 1975-76. - Bogdán 1984. - Bálint I:508. - Cumania 1986:339. (Solymos Ede: Mo-i ~céhek és artikulusaik)

Halász Béla (Pécs, Baranya vm., 1908. okt. 11.-Pécs, 1991.): orgonaművész, zenetanár. - Zongorázni Hormos Kálmántól, Jasch Edétől magánúton tanult, 1926-tól a Liszt F. ZF orgona, egyh. karnagy és tanítóképzői zenetanári tanszakán Zalánfy Aladár, Siklós Albert, Kósa György, Bárdos Lajos, Harmat Artúr, Vaszy Viktor tanítványa. 1932: a kispesti reálgimn. ének-, 1934: a kőszegi tanítóképző ének- és zenekarának vez-je, 1935: a pécsi szegyh. másod-, 1943: első, 1947: tiszteletdíjas orgonistája, 1945-59: a pécsi Tanítóképző Int., 1959-69: nyugdíjazásáig a Liszt F. Áll. Zeneisk. zenetanára. Orgonaműv-ként hangversenyezett. 88

Molnár 1936:390. - M. műv. lex. 1938:50. - Ki kicsoda a m. zeneéletben? 1979:123; 1988:164.

Halász Dániel (Cserföld, Zala vm., 1908. jún. 24.-Murarév, 1945. márc. 16.): plébános. - 1933. VII. 9: szombathelyi egyhm-s pappá szent. Mariborban. 1933: Lutonbergben, 1934: Alsólendván kp. 1939: Nagypalina plnosa. 1941. X. 29: a szlovén ellenállási mozg-ban való részvétel gyanúja miatt a m. csendőrség több szlovén paptestvérével együtt letartóztatta. XII: a váci katonai törv-szék 18 hónapi börtönre ítélte. Büntetését Bpen, a Margit krt. fegyházban töltötte. Szabadulása után visszakerült Nagypalinára. Nyilas keretlegények Murarévnél agyonlőtték, holttestét a folyóba dobták. H.V.K.

Petešić, Ciril: Katoličko svećenstvo u NOB-u 1941-1945. Zagreb, 1942. - Pilinyi 1943:100. - Stopinje 1973:44. (Smej, Jožef: Rajni prekmurski dukovinki od leta 1942-1972.) - Hetényi Varga 1985:522. - Jožef Smej maribori spp. szóbeli közlése - Püspöki Levtár, Szombathely.

Halász János (Osobnica, Galícia, 1902. dec. 13.-Bp., 1976. máj. 14.): plébános. - 1928. II. 12: pappá szent., Recsken, 1929: Fegyverneken, 1931: Törökszentmiklóson kp., 1933: Miskolc-Mindszenten, 1934: Jászapátiban, 1936: Egerben hitokt., 1936-41: tanfelügyelőségi titkár, 1945: Gyöngyössolymoson, 1955: Visontán, 1955-62: Gyöngyösorosziban plnos. - M: Ifjúsági exhortációk. Törökszentmiklós, 1933. T.E.

Schem. Agr. 1929/75. - Gulyás XI:309. - Diós 1995:69.

Halász József (Kishegyes, Bács-Bodrog vm., 1881. okt. 17.-Tárnok, 1946. febr. 4.): plébános. - A középisk-t Újverbászon, Kalocsán és Vácott, a teol-t Vácott végezte, 1905. VI. 27: pappá szent. Tápiósápon, Újkécskén és Vác-Felsővárosban kp., 1909: a Szt József fiúnev. int. kormányzója, 1921?: Újszászon plnos. - 1940. I-VII/VIII: az egyhközs. Katolikus Szó fel. szerk-je és kiadója. T.E.

Chobot 1917:761. - Schem. Vac. 1925/43. - Gulyás XI:313. - Diós 1995:69. - Viczián 1995:72. (882.)

Halász Mihály, dabasi (Pécs, Baranya vm., 1809. szept. 22.-Pécs, 1885. ápr. 1.): plébános. - A gimn-ot Pécsett, a fil-t Pesten végezte. 1826 őszén Zircen belépett a ciszt. r-be. 1 é. múlva eltávozott, Pesten tüzér lett. Betegsége miatt szülei kiváltották, 1828. IX: Pécsett megkezdte a teol-t. 1832. IX: pappá szent. Irodista, 1833: Rácpetrén, Szigetváron, Bogdásán, Szenterzsébeten, 1838. XII: Pécsett kp., 1843: Bogdása, 1855: Németi plnosa, 1870: nyugalomba vonult, XI. 8-tól Ny-eu. körúton. 1875: tért haza. 1878: Párizsba, 1879: Belgiumba, No-ba, Oro-ba, Svédo-ba utazott. 1880: 1 évre Bp-re jött. 1881. V: Skandináviába utazott. 1882: ismét Bp-re jött, 1883. V: Konstantinápolyba utazott, de egy baleset miatt haza kellett kérnie. 1884: Daruvárra indult, s a postakocsiból kiesve súlyos baleset érte. - Útiélményeit részben 1876-tól a Magyar Államban tette közzé. - M: Vándor emlékeim Eu. nevezetesebb helyeiről. Bp., 1881. - Svéd-norvég missiók. Uo., 1882. - Konstantinápoly. Uo., 1883. - Drezda. Uo., 1884. 88

Schem. Qu. 1885:141. - M. Sion 1892:622. - Szinnyei IV:334. - Pallas VIII:571. (*1807) - Gulyás XII:324. (†1889)

Halász Pál (Szeged, Csongrád vm., 1890. jan. 6.-Szeged, 1958. jan. 15.): apát-kanonok. - A gimn-ot Szegeden és Esztergomban, a teol-t a bpi tudegy. hittud. karán végezte, 1913. VI. 22: Esztergomban pappá szent. Bpen hitokt., 1915: az V. ker. áll. reálisk. hittanára, 1919: a Regnum Marianum kp-ja, 1927: adm., 1928: a VII. ker. áll. tanítóképző hittanára. 1925-30: a szfőv. tvhat. biz. tagja. 1931. IX. 1: átlépett a csanádi egyhm-be, 1934. III. 28: az általa szervezett szeged-móravárosi egyhközs. plnosa, 1940. X: szeged-belvárosi plnos, 1942: knk., 1946: c. apát. - 1942-44: a Katolikus Alföld munk., a Sajtókamara tagja. - M: Szentségimádás. Imádságos- és énekeskv. a legméltóságosabb Oltáriszentség tiszt-ére. Szerk. Bp., 1924. - Mária gyermeke. Imádságos kv. kat. m. leányok számára. Uo., 1924. - Lelki manna, azaz imádságok kincsesháza a ker. kat. nép számára. Szerk. Uo., 1925. - Beszédvázlatok családvédelmi triduumra. Többekkel. Uo., 1932. - Imádjuk az Urat! Szövegkv. a szentségimádási kilencedhez. Uo., 1937. (újabb kiad. 1943, 1944, Kaposvár 1946, 1948) - Plébániai imádságos és énekeskv. Uo., 1939. (új lenyomatok 1940, 1944, 1947) - A megváltás. + Bangha Béla: A megváltás. Uo., 1939. (Actio Catholica 63.) - A Szentlélek a lélektelen világban.+ Gálos László: A Szentlélekisten. Uo., 1940. (Uaz 67.) - Az egyhközs. képviselőtestületek számára rendezendő háromnapos tanf. anyaga. Uo., 1940. (Uaz szám nélkül) - Krisztus országáért. Lelkigyakorlat-tervezet. Uo., 1940. - Adventi, karácsonyi, évvégi és újévi szentbeszédsorozat az istengyermekségről. Uo., 1941. - Egy órás ájtatosság a 34. euch. világkongressz. 3. évford-ja megünneplésére. Összeáll. Uo., 1941. (ném-ül és tótul is) - Belváros. Egyhközs. értes. Összeáll. 1-2. füz. Szeged, 1941. - Kommet, lasset uns anbeten! Texte zur gemeinschaftlichen Anbetungsstunde. Ford. Janisch Mihály. Székesfehérvár, 1941. - A házasság három java. Sztbeszédsorozat. Bp., 1942. - Tartsd meg Isten Szentatyánkat. Uo., 1942. (Actio Catholica számozás nélkül) - Ájtatosság a családi életben elkövetett vétkek engesztelésére. Uo., 1942. (új lenyom. 1943) - Előkészület a ker. házasságra. + Csávossy Elemér: Előkészület a ker. házasságra. Uo., 1942. (Actio Catholica 96.) - „...és a szegényeknek hirdettetik az Evangélium.” Vasárnapi és ünnepi sztbeszédek. Uo., 1943. - Heilige Familie. Ford. Pintér László. Uo., 1943. - Ami a családot fenntartja. Uo., 1943. (Actio Catholica 102.) - Ami a családot segíti. Uo., 1943. (Uaz 103.) - Ami a családot rombolja. Uo., 1943. (Uaz 104.) - Sztbeszéd a Kat. Diákotthon Mozgalom elindulása alk. Uo., 1943. (Uaz 110.) - Haladásunk legyen: az igazi szeretet. Uo., 1944. (Uaz 119.) - Haladásunk legyen: több igazság. Uo., 1944. (Uaz 120.) - Haladásunk legyen: Komoly fegyelem. Uo., 1944. (Uaz 121.) - Beszédvázlatok Krisztus Kir. ünnepén rendezendő férfinapra. Uo., 1945. - Boldogasszony Anyánk! Máriás ájtatosság a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt. Uo., 1947. - Örök élet. Imádságos- és énekeskv. Uo., 1947. - Végtelen felségű Szív! Jézus Szíve ájtatosság a Legméltóságosabb Oltáriszentség előtt. Uo., 1947. - Te pap vagy mindörökké! Szeged, 1949. - A Regnum Marianum Egyházközségi Értesítő szerk-je. T.E.

Schem. Strig. 1930:145. (*jan. 7.) - Schem. Csan. 1942:78; 1961:36. - Gulyás XII:328.

Halász Piusz Ferenc, OCist (Pécs, Baranya vm., 1908. dec. 19.-): főiskolai tanár. - Pécsett éretts., 1928. VIII. 29: lépett a r-be, 1933. VIII. 30: ünn. fog-at tett, 1929-32: a Pázmány Péter Tudegy-en, 1932-36: a római Collegio Angelicóban teol-t végzett, 1941: teol-ból drált. 1934. VII. 1: pappá szent. 1936: a zirci teol. főisk. pref-a, 1941: kvtárnoka, 1943: tanára, 1947: Borsodpusztán házfőn-lelkész. - M: A misztikus élmény Szt Tivadarról nev. Vilmos tanításában. Vác, 1939. - De perfectione vitae spiritualis secundum Gulielmum a S. Theodorico. Zirc, 1941. (Ciszt. dri ért-ek 78.) - Örök liturgia. Bp., 1942. T.E.

Schem. Cist. 1942:258. - Tóth 1948:125. - Gulyás XII:334.

Halász Vendel (Nyitranádas, Nyitra vm., 1884. okt. 20.-Nagyszombat, 1927. febr. 9.): kanonok. - A gimn-ot Nyitrán, Esztergomban és Nagyszombatban végezte. 1904. X. 27: lett a CGH növ-e. 1910. X. 28: pappá szent., fil. dr. 1911. VII. 10: hazatért. Léván lett kp., 1913: az áll. tanítóképző hittanára, majd Nagyszombatban az érs. konviktus pref-a. 1914: tábori pap, 1916: a nagyszombati érs. helynök titkára, s a szem. rektora, nagyszombati knk. 88

Veress II:280. - Schem. Tyr. 1933:311.