🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Hajnik
következő 🡲

Hajnik, Hájnik, v. Zólyom vm. (Hájniky, Szl.): plébánia a v. esztergomi, majd besztercebányai egyhm. besztercebányai esp. ker-ében. - Tp-át 1263 e. Szt Miklós tit. sztelték. Kéthajós, gótikus épület, sztélyében háromoldalú apszissal s két keresztboltos szakasszal, kettős, félköríves nyílású, igen keskeny ablakokkal. A hajóban négy keresztboltos szakasz volt, közepén hengeres oszloppal, 1900: bordátlan kereszt-, illetve dongaboltok a régi bordás boltszakaszok helyén. É-i oldalán csúcsíves árkádnyílás vezet a két keresztboltszakaszos kpnába, melyben két, kettős nyílású 15. sz-beli csúcsíves ablak van,  D-i kapuja csúcsíves. Lakói 1550 u. ev-ok lettek. 1675: alapították újra. Kegyura 1880: a Pénzügymin. Anyakönyvei 1690-től. Anyanyelve 1880: szl. **

Némethy 1894:352. - Gerecze II:1071. - Schem. Neosol. 1912:28.  - Divald 1999:450.

Hajnik Imre (Pest, 1840. ápr. 5.-Bp., 1902. aug. 30.): jogász, egyetemi tanár. - A jogot Bécsben és Pesten végezte, 1864: jogból drált. 1863. V. 3-1865. I. 18: a pozsonyi akad. tanárs-e és kvtárnok, 1865: a nagyváradi jogakad. tört. és stat. rk. tanára, 1866: a kassai jogakad. tanára, 1867: a győri akad. m. jogtört., közjog és közig. jog r. tanára, majd ig-ja. 1872. VII. 14-1901: nyugdíjazásáig a bpi tudegy. eu. és m. alkotmány- és m. jogtört. ny.r. tanára. 1871. V. 17: a MTA l., 1880. V. 20: r. tagja. 1875/76: és 1888/89: a jogi kar dékánja, 1889/90: a tudegy. rektora. - M: Mo. az Árpád kir-októl az ősiség megállapításáig és a hűbéri Eu. Pest, 1867. - M. alkotmány és jogtörténelem. 1. köt. M. alkotmány és jog az Árpádok alatt. Bp., 1872. - A nemesség ogy. fejenként való megjelenésének megszűnése. Uo., 1873. (Ért-ek a társad-tud. köréből II. 8.) - Egyetemes eu. jogtört. 1. köt. Alkotmány és jogfejlődés a kk-ban. Uo., 1875. (2. kiad. 1880, 3. jav. kiad. 1891, 4. jav. kiad. 1896, 5. jav. kiad. 1899) - A királyi kv-ek a vegyes házbeli kir-ok korszakában. Uo., 1879. (Ért-ek a tört-tud. köréből VI. 12.) - A perdöntő eskü és az előzetes tanú-bizonyítás a kk. m. perjogban. Uo., 1886. (Ért-ek a társad-tud. köréből VIII. 5.) - Rectori megnyitó beszéde. Uo., 1889. (Klny. is) - A kir. bírósági személyes jelenléte és ennek helytartója a vegyes-házakbeli kir-ok korszakában. Uo., 1892. (Ért-ek a tört-tud. köréből XV. 4.) - Az örökös főispánság a m. alkotmánytört-ben. Uo., 1886. (Uaz XIII. 10.) - A bírósági szervezet és perjog az Árpád- és a vegyesházi kir-ok alatt. Uo., 1899. 88

Szinnyei IV:276. - Eckhart 1936:696. - Gulyás XII:174.