🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > H > Házi könyvtár
következő 🡲

Házi könyvtár, Bp., 1871-1887: általános igényű ismeretterjesztő könyvsorozat a Szt István Társulat kiadásában. - 1. A SZIT évkv-e 1871-re. 1871. - 2. Pór Antal: Szt István kir. Tört. tanulm. - 3. Zádori: Földünk helyzete a világmindenségben. 1871. - 4. Bergmann József: IX. Pius p. Életr. vázlat. 1871. - 5. Széphalmi Sz. M.–E. A. G.: Jó tanácsok népünk anyagi és szellemi jóllétének előmozdítására. 1871. - 6. Klopstock: Messias I-X. ének. Ford. Tárkányi Béla. 1871. - 7. A SZIT évkv-e 1872-re. 1872. - 8. Az ember származása. Sidney Herbert Laing „A megcáfolt Darwinizmus” c. tanulm-a után. 1872. - 9-11. Frankl Vilmos: A m. nemz. tört. 1-3. köt. 1872-73. - 12. Lázár Kálmán: A szabad term-ből. Képek és vázlatok. 1873. - 13. A SZIT évkv-e 1873-ra. 1873. - 14. Pór Antal: Hunyadi János. Tört. tanulm. 1873. - 15. A SZIT évkv-e 1874-re. 1874. - 16. Zádori János: É-afrikai úti vázlatok. 1. Egyiptom. 1874. - 17. Lázár Kálmán: Hasznos és kártékony állatainkról. 1874. - 18-19. Ipolyi Arnold: Vörösmarty Mihály 17. sz. m. író élete és munkái. 1-2. köt. 1874-75. - 20. Maszlaghy Ferenc: D-Fro-ból úti vázlatok. 1875. - 21. A SZIT évkv-e 1875-re. 1876. - 22. Hasznos és kártékony állatainkról. Halak. 1876. - 23-24. VII. Pius pápasága. 1-2. rész. 1876. - 25. A SZIT évkv-e. 1877. - 26. Soós Mihály: A ker. álláspontja a term-ben. 1. köt. 1877. - 27. A SZIT évkv-e 1878. 1878. - 28-29. Füssy Tamás: IX. Pius pápasága. 1-2. rész. 1878-79. - 30. Fraknói Vilmos: Vitéz János esztergomi érs. élete. 1879. - 31. Soós Mihály: A ker. álláspontja a term-ben. 2. köt. 1879. - 32. A SZIT évkv-e 1879. 1879. - 33. Pór Antal: Aeneas Silvius, II. Pius p. Élet- és korrajz. 1880. - 34. A SZIT évkv-e 1880. 1880. - 35. Füssi Tamás: IX. Pius pápasága. 3. köt. 1880. - 36. A SZIT évkv-e 1881. 1881. - 37. Soós Mihály: A ker. álláspontja a term-ben. 3. köt. 1882. - 38-39. Hoványi Ferenc: Felsőbb katholicizmus elemei. 1-2. köt. 2 kiad. 1881-82. - 40. A SZIT évkv-e 1882. 1882. - 41. Szentimrei Márton: Svéd Krisztina. Élet- és korrajz. 1882. - 42. Emlékkv. 1882. - 43. Apponyi Albert-Apáthy István: A mo-i kat. vallási és tanulm. alapítványok jogi természetének megvizsgálására a képviselőház 1880. szept. 30-i ülésének kirendelt biz. előadóinak jelentései. 1883. - 44. Hoványi Ferenc: Újabb levelek a felsőbb katolicizmusról. 1. köt. 1873. - 45. A SZIT évkv-e 1883. 1883. - 46-47. Gonzales, Zeferin: Tanulm-ok Aquinói Szt Tamás bölcsészetéről. 1-2. köt. 1884. - 48. A SZIT évkv-e 1884. 1884. - 49. Fraknói Vilmos: Mo. a mohácsi vész előtt. A p. követek jelentései alapján. 1884. - 50. Gonzales, Zeferin: Tanulm-ok Aquinói Szt Tamás bölcsészetéről. 3. köt. 1885. - 51. Hoványi Ferenc: Újabb levelek a felsőbb katholicizmusról. 2. köt. 1885. - 52. A SZIT évkv-e 1885. 1885. - 53. Schaeffer Sebestyén: Kolping Adolf. Életr. Ford. Ruschek Antal. (1886) - 54. A SZIT évkv-e 1886-ra. 1886. - 55. Ruschek Antal: A kat. legényegylet m. földön. 1887.

házi oltár: 1. magánlakásban lévő →oltár, melynek fölállítására beteg papok, ill. főpapok kapnak engedélyt. - 2. Mária-ház. A hagyományos berendezésű lakásokban, főként parasztházakban az egyéni v. családi ájtatosságok helye. A sarkos elrendezésű paraszti tisztaszobában (Közép-, K- és É-Eu-ban) az asztal szögletében a →szentsarokban áll. Kialakulását a 16. sz-tól tudjuk nyomon követni, népszerűvé a barokk korban, a parasztság körében a 18-19. sz: vált. A ~ összefügg a →szentképek elterjedésével, s a kat. megújulási törekvésekkel. Közp. tárgya ált. egy tájegységenként különböző típusú Mária-kép v. -szobor: Ny-Dunántúlon a máriazelli kegyszobor, a Felvidék Ny-i részén és Palócföldön a sasvári pietà, Kiskunfélegyháza környékén a kiskunsági pietà v. Madonna-szobor. A Mária-képek (üvegképek, tükrös képek) a falon, a szobrok üvegezett fali szekrénykében vannak. A szobrot gyakran öltöztetik, háttere selyem v. bársony függönyökkel és az egyéni vallásos élet tárgyaival (rózsafüzérek, zarándokjelvények, menyasszonyi koszorúk, vőlegényi bokréták) díszített. Mindez az →apácamunkák stílusát idézi. - A ~ a szombati Mária-ájtatosság színhelye, amikor gyertyát v. mécsest gyújtanak. Polgárosodó családokban olykor térdeplő is van előtte. B.G.

NL III:520. (s.v. Mária-ház) - Lackovits 1991:30. (Csilléry Klára: Képek a szentsarokban) - Néprajzi Értes. 1993:179. (Verebélyi Kincső: A Mária-házak stílusa) - Religion in Everyday Life. Stockholm, 1993:105. (Barna, Gábor: Devotion or decoration)