🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gyulafehérvári hitvizsgálat
következő 🡲

gyulafehérvári hitvizsgálat, gyulafehérvári colloquium, 1543. jún. 29.: A I. 3: kezdődött ogy-en →Fráter György az ogy. elé idézte →Honterus magisztert, brassói nyomdászt és reformátort, akit Brassó városa nem engedett el, helyette Glatz Mátyás lelkésszel küldöttséget küldtek, akik magukkal vitték Honterus Apologia Reformationis c. művét. A r-ek e művet nem bírálták, mivel Izabella kirné elrendelte a nyilvános vitát a brassói küldöttség és a gyulafehérvári kápt. tagjai között. A vitában a hagyományok, a szentatyák művei s a zsin. végzései adták az érveket. Eredménye csak az lett, hogy a küldöttek szabadon eltávozhattak. A szászok (→erdélyi szász univerzitás) 1544. XI: a Honterus összeállította lutheri tanításokat fogadták el gyülekezeti hitvallásul. 88

Zoványi 1940:170. (s.v. gyulafehérvári colloquium) - MTK II:376.