🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gyulafehérvári hitviták
következő 🡲

gyulafehérvári hitviták: megbeszélések az erdélyi protestánsok között. - 1. 1566. IV. 24-27: a ref. →Melius Juhász Péter, az unit. →Dávid Ferenc és →Blandrata György vezérlete alatt. Itt terjesztették elő az unit-ok a Tordán már előzőleg megállapított tételeiket, melyek fölött nagyszabású vita indult meg, amely következményeiben a reformátusoknak szolgált előnyére. Melius a hitvita után fejed. adományban részesült. - 2. 1568. III. 8-18: a fejed. és udvara jelenlétében ref. és unit. hittudósok részvételével. Ez a vita semmi eredményre nem vezetett; egyik fél sem tudta meggyőzni a másikat. M.F.

Zoványi 1977:233.