Magyar Katolikus Lexikon > G > gyermekek áldozása


gyermekek áldozása   →elsőáldozás