🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gyűrűspecsét
következő 🡲

gyűrűspecsét: a →gyűrű lenyomata mint hitelesítő, azonosító jegy. - Egyiptomból és az ókori gör-öktől vették át és terjesztették el a rómaiak. Pecsétgyűrűt a kéz 4. ujján a legszegényebbeket kivéve minden athéni polgár viselt, hogy az általa írott okiratokat lepecsételhesse, ill. azokat hitelesítse. A szólóni törv-ek óta a kőmetszőknek tilos volt az eladott pecsétgyűrűkről másolatot készíteni. Alakja, használati módja változott, de feladata a 20. sz: is megmaradt. - Mint →főpapi pecsét a 15. sz: kezdte fölváltani a nagypecsétet, amikor a főpapok egyre többet foglalkoztak orsz. pol. ügyekkel, egyházkormányzati teendőiket egyre inkább spp-eik és a vikáriusok végezték, ezért a nagypecsétet egyre inkább kiszorította a ~. **