🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gazdasági beszámítás
következő 🡲

gazdasági beszámítás: a hozadék egyes termelési tényezők közti fölosztása. - A termelési folyamatban különbséget kell tennünk a termelést megtervező, az ahhoz szükséges anyagi és emberi erőket megszervező és a kitűzött célra irányító tényező között. Az eszköz jellegű tényezők önmaguktól nem képesek gazd. érték előállítására. Gazd. értéket azzal kapnak, hogy a vezető és irányító tényező közreműködésével bekapcsolódnak a társad. →igénykielégítési folyamatába, a szolgáltatások rendszerébe, a gazd. rendbe. A termelés az összes termelési tényezők együttes hatásának az eredménye. - A ~ kérdését a termelő tapasztalati úton, annak alapján oldja meg, hogy egy termelési tényezőnek a hozzáadása mit jelent a terméseredményre nézve (pl. egy meghatározott mennyiségű műtrágya fölhasználása mennyiben növeli a terméseredményt, és kifizetődő-e v. sem). Az észszerű és célszerű →gazdálkodás feltételezi a különböző termelési tényezők hatásának ismeretét a terméseredményre. Pa.P.

Muzslay 1993:63.