🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > gályarab
következő 🡲

gályarab: meghatározott időre vagy életfogytiglan →gályarabságba került elítélt. - A ~okat a →gálya padjához láncolták, meztelen felsőtestüket munkára ösztönzésül rendszeresen korbácsolták, jobb vállukra a GAL bélyeget (a galérien, 'gályarab' szó rövidítését) sütötték, szájukat általában kipeckelték, hogy ne jajgathassanak. A ~ok ált. rövid időt bírtak ki, skorbut és egyéb betegségek is pusztítottak köztük, s gyakran büntetésük letelte után sem engedték őket szabadon. Mivel így a ~okat rabszolgáknak tekintették, a Földközi-tenger vidékén több piacuk alakult ki (Isztambul, Velence, Málta, Ceuta stb.), s a nagyobb háborúk után tömegesen lehetett ~okat vásárolni. 1686. IX. 2: Buda visszafoglalása után a török hadifoglyokat Dalmáciában adták el ~nak. A 17. sz: a Ny-i áll-okban ált-sá vált a pol. v. vallási okokból üldözöttek gályára küldése. 1657: Nyeszterfehérváron a tatárok 800 erdélyi magyart adtak el ~nak. - A m. protestáns ~okat a Wesselényi-féle összeesküvés megtorlásával kapcsolatban 1675. XI: ítélte el a →pozsonyi vésztörvényszék. 346 prot. lelkészt és tanítót vádolt lázadással, összeesküvéssel és kat. vallási tárgyak meggyalázásával. A vádlottakat elítélték, de akik vállalták, hogy emigrálnak v. lemondanak a lelkészségről, azok kegyelmet kaptak. Ezt több mint 200 vádlott elfogadta. 41 vádlottat halálra ítéltek, majd a büntetést várfogságra, ill. ~ságra változtatva katonákkal Nápolyba küldték, ahová csak 32 jutott el. A gályára eladott 30 és a Theatéból Nápolyba vitetett 2 kiszabadulása érdekében a Welcz testvérpár és Zaffius Miklós velencei ném. ref. lelkész és orvos mindent megtett. A prot. áll-okhoz intézett fölhívás nem is maradt hatástalan. A szász választófejed. is próbált érdekükben tenni, míg végre Holl. utasítására De Ruyter Michael tengernagy 1676. II. 11: kiszabadította a még életben lévő 25 rabot. Ugyancsak ~ságra volt szánva az a 20 is, akiket valamivel később Buccariba szállítottak, s akik közül 2-t kiváltottak, 10 áttért, 3 meghalt. A többi 5-öt 1676. V. 2: sikerült a szász választófejed-nek kiszabadíttatnia. A prot. ~oknak Debrecenben emlékművet állítottak, melynél II. János Pál p. mo-i látogatása alkalmával 1991. VIII. 18: koszorút helyezett el. - A fogolykiváltó rendek (→mercedáriusok, →trinitáriusok) a ~ok kiváltásával is foglalkoztak. A hagyomány szerint Páli Szt Vince önmagát ajánlotta ~ságra egy elítélt kiváltására. 1619: kinevezték a fr. ~ok lelkipásztorává. K.S.-**

Ballagi Aladár: ~ok a XVII. sz-ban. Bp., 1892. - Pallas VII:806. - Thury Etele: Adatok a m. prot. ~-lelkészek tört-éhez. Bp., 1912. (Klny Tört. Tár) - Tóth Endre: A ~ság tört. Pápa, 1926. - Harsányi István: A ~ok és a sárospataki főisk. Sárospatak, 1926. - Zoványi 1977:210. - SzÉ 1984:546.