Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyulay


Gyulay Dezső (Bp., 1884): festő. - Festeni apjától, Gy. László képzőműv. főisk. tanártól és Kacziány Ödöntől tanult, Olo-ban és No-ban képezte tovább magát. Arc-, élet-, táj-és tört. képek mellett egyh. témák foglalkoztatták. Sikeres képei: Tabáni ucca, Sashegy, Almádi, Balatoni alkony, Alföldi táj, Tanya, Arno partján, Kertek között, Budaörsi táj, Farkasrét. Szt Imre, Szt Antal (arcképek). 88

Karczag 1940:132.

Gyulay Endre (Battonya, Csanád vm., 1930. szept. 17.-): megyéspüspök. - A gimn-ot Bpen, Hódmezővásárhelyen és a szegedi piar-knál, a teol-t Szegeden végezte. 1953. VI. 7: itt szent. pappá. Röszkén, 1955: Ásotthalmon, 1957: Gyulán kp. 1960: Domaszéken, 1963: Mezőhegyesen h. plnos. 1970: Makón tp-ig. 1972: a szegedi szem. spirituálisa és teol. tanára. 1979: tb. knk. 1981: Szeged-Rókusváros plnosa. - 1987. VI. 5: szeged-csanádi mpp. VII. 7: Szegeden szent. pp-ké. - 2006. VI. 20. nyugalomba vonult, utóda Kiss-Rigó László. **

CSJÉ 1980:135.

Gyulay Ignác, marosnémeti és nádaskai, gr. (Nagyszeben, Szeben szék, 1763. szept. 11.-Bécs, 1831. nov. 11.): tábornagy. - 1781: kadét apja gyalogezredében, gyors előléptetések után 1789: őrnagy a 2. báni határőr-gyalogezredben, 1790: alezr. egy önálló szabadcsapat élén, 1793: elnyerte a →Mária Terézia-rend lovagkeresztjét, 1795: a Benyovszky-gyalogezred vezénylőezr-e, 1797: vezérőrnagy, 1800: altábornagy, kitüntették a Mária Terézia-r. parancsnoki keresztjével, 1801: a 60. gyalogezred tulajdonosa, 1805: v.b.t.t., 1806. IV. 18-1831. XI. 11: Horváto. bánja, így a két báni határőr-gyalogezred tulajdonosa, 1813: táborszernagy, 1814: elnyerte a Lipót-rend nagykeresztjét, 1815: au-i vezénylő tábornok, 1823: cseho-i vezénylő tábornok, 1829: tábornagy, a Cs. Kir. Udvari Haditanács elnöke, elnyerte az →aranygyapjas rendet, 1830: a →Magyar Királyi Szent István-rend nagykeresztjét. A fr. háborúk hőse, hadseregszervező. Z.J.