🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Gyulák törzse
következő 🡲

Gyulák törzse: a →gyula méltóság viselőinek törzse. - Anonymus szerint az erdélyi Gyulák őse Tétény (Töhötöm), aki Györffy György szerint a Dunántúlon élt. A Bulcsú vezérrel egyidőben élő Gyula Bizáncban megkeresztelkedett és magával hozott egy Hierotheosz nevű gör. szerz-t, kit Theophülaktosz konstantinápolyi pátr. a türkök püspökévé sztelt. A Gyuláknak Szt István hadjárata idején még csak 2-3 nemzedéke élt - Györffy szerint - Erdélyben. A ~ből származott a Gyula-Zsombor nemzetség. B.A.

Szentpétery emlékkv. Bp., 1938. (Váczy Péter: Gyula és Ajtony) - Századok 1944:163. (Makkai László: Honfoglaló m. nemzetségek Erdélyben) - Kristó 1979. - Györffy 1983:618.